DENÁR BOLESLAV I. replika mince

Příslušenství:
150 Kč
Skladem 5-10 ks

Replika středověké mince.

  • Velikost cca 2,7 cm v průměru
  • Odlito z cínu, opatinováno
  • Ruční práce

Boleslav I., zvaný Ukrutný, byl pátý český kníže z rodu Přemyslovců.  Narodil se zřejmě roku 915 jako syn českého knížete Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry ze Stodor, bratr Václava. Po nástupu na trůn se dostal do sporu s římským králem Otou I., odmítl odvádět tribut a vedl s ním čtrnáctiletou saskou válku. Roku 965 provdal svou dceru Doubravku Přemyslovnu za polského knížete Měška (nejstarším historicky doloženým polským knížetem z rodu Piastovců).

Boleslav se výrazně podílel na ekonomickém růstu Čech. Podařilo se mu dobýt Slezsko, severní Moravu a Krakovsko, které ležely podél obchodní stezky do Kyjeva. Za jeho vlády byly v Čechách raženy první mince (denáry) a vznikla hradská soustava, ta umožňovala Boleslavovi vládu po celé zemi. Boleslav I. založil Žatec, Plzeň a Kouřim. Byl jedním z nejsilnějších panovníků na českém trůně.

2 850 Kč Katalogové číslo: BGM02 Skladem
- +