rozšířené
Přejít na menu nové zboží

knihy, mapy, samolepky / knihy - Elka Press

knihy - Elka Press

Publikace nakladatelství Elka Press.

1-6 z 6 celkem

Joachim Meyer, ŠERM RAPÍREM

katalogové číslo: BCD131

cena: 340 Kč

   

Třetí část překladu zlomové knihy Joachima Meyera (asi 1537–1571), vydané několikrát tiskem, známé díky citacím v pozdější literatuře a dostupné v reprintech, jsme logicky nazvali Šerm rapírem. Joachim Meyer byl německý šermířský mistr. Jeho dílo Gründtliche Beschreibung der Kunst des Fechtens představuje komplexní učebnice šermu širokou škálou zbraní. Ovlivnilo mnoho Meyerových následovníků (a popravdě řečeno ovlivňuje je dodnes.).
Meyerův rapír je zbraň nejen bodná, ale i sečná, jak už je patrno z vyobrazení, na nichž vidíme zbraň s košem tvořeným dlouhou rovnou záštitou, postranními prstenci a záštitným lučíkem kryjícím pěst, jež má proti „klasickému” bodnému rapíru především širší, pádnější čepel. Meyerův systém šermu je v důsledku toho tudíž jakýmsi spojením technik šermu tradičními německými zbraněmi doplněný systémem šermu, jaký popsal Meyerův italský současník di Grassi. Zbraň je očividně způsobilá nejenom k přátelskému šermu v sále, ale také k opravdovému boji. Meyer také logicky popisuje použití rapíru v kombinaci s dýkou. Na závěr své třetí knihy se stručně zmiňuje o boji neozbrojeného člověka proti rapíru, o užití rapíru v kombinaci s pláštěm a rapíru proti dřevcové zbrani. „Meyerův” rapír je tudíž jednou ze zbraní, jež autor pokládá za ideálně vhodnou k sebeobraně.
Pro nás je potom jeho metodika ovládání této zbraně dalším cenným přínosem do mozaiky evropských bojových umění.
Překlad vydáváme souběžně s německým textem, aby čtenář měl možnost oba texty srovnat a neměl při eventuálním nácviku šermu problémy s porozuměním archaické němčině.

ISBN 978-80-87057-26-1
Formát bloku 210 x 150 mm
Počet stran 264, ilustrováno
Vazba V8a (pevná)

Více informací

Historie evropských duelů a šermu III, Leonid Křížek

katalogové číslo: BCD129

cena: 340 Kč

   

Historie evropských duelů a šermu III
OD DUELOVÉHO KE SPORTOVNÍMU KOLBIŠTI
Leonid Křížek

Ačkoliv po staletí odsuzován, zakazován a kriminalizován, udržel se duel až do 19. století, kdy jej změna společenského klimatu – průmyslová revoluce, vzestup buržoazie, pokles významu šlechty, nové myšlenky a filozofické proudy – odsoudila takříkajíc na smetiště dějin. Přesto se s duely setkáváme ještě i ve 20. století, byť už jenom v podobě kuriózních výstřelků pošetilců a recesistů. S tímto vývojem je spjat i rozvoj šermířského umění, zpočátku jako nezbytné průpravy pro duel, později jako módní společenské zábavy a nakonec jako sportovního odvětví, které jako jeden z mála sportů nechybělo na žádné moderní olympiádě. Jako každý kontroverzní společenský jev zanechal duel stopu i v literatuře, dramatu a filmu. O všech těchto a mnohých dalších aspektech historie evropských duelů a šermu pojednává závěrečný svazek třídílného cyklu, obsahující stejně jako díly předchozí mnoho nepublikovaných ilustrací.

Vydala nakladatelství Mladá fronta a Elka Press dne 16. 12. 2014
Vázaná kniha, formát 165 mm x 235 mm
504 stran
Barevné a černobílé ilustrace
ISBN 978-80-87057-20-9

Více informací

ŠAVLE SVĚTA, Wojciech Zabłocki

katalogové číslo: BCD132

cena: 314 Kč

   

Kniha se věnuje šavlím mnoha států a národů. Mezi analyzovanými exempláři se nacházejí ruské, maďarské, turecké, arabské, mongolské, švýcarské, německé, italské, arménské, moldavské, perské a samozřejmě polské šavle.
Dosavadní klasifikace této zbraně se opírala o vnější vzhled a dekoraci, pomíjejíc tak skutečnost, že šavle byla konstruována hlavně k boji. V díle Wojciecha Zabłockiego jsou proto základní typy šavlí určovány především podle jejich funkčně-konstrukčních charakteristik a dekorace pouze pomáhá při jejich umístění v čase a prostoru. Kromě pojednání o výsledcích vlastního dlouholetého zkoumání autor představuje i rekonstrukci techniky ovládání různých typů šavlí.
Obsahem první části díla je stručný historický přehled (starodávné traktáty a výcvikové řády šermířů) a rovněž analýza šermířských technik – v porovnání s obdobnými díly zcela ojedinělý přístup. V druhé části jsou probrány všeobecnou formou jednotlivé typy šavlí s následným přechodem k systematické prezentaci jednotlivých exemplářů.
Kniha je bohatě ilustrována originálními autorovými černobílými kresbami.
Wojciech Zabłocki, vzděláním architekt (absolvent AGH), je profesor s bohatou vysokoškolskou praxí, znalec sportovní architektury. Mnoho let se rovněž profesionálně věnoval sportu, byl šermířem specializujícím se na šavli. Zúčastnil se čtyř olimpijských her, na kterých získal tři madaile. Kromě toho je držitelem devíti medailí z mistrovstvích světa a pětkrát získlal titul mistra Polska. Je laureátem mnoha ocenění a čestných uznání za svoji práci v oblasti sportu a architektury. Je váženým sběratelem a znalcem starožitných zbraní.

ISBN 978-80-87057-27-8
Formát bloku 160 x 230 mm
Počet stran 448
282 černobílých ilustrací, z toho 155 celostránkových
Vazba V8a (pevná)

Více informací

Historie evropských duelů a šermu, Jiří Kovařík, Leonid Křížek, 1. svazek

katalogové číslo: BCD121

cena: 305 Kč

Máte o nedostupný výrobek zájem? Předobjednat nyní

Ordálie, Boží soudy, gladiátorské hry, turnaje, souboje, duely, jedním slovem ritualizované násilí provází dějiny lidstva od nepaměti. Často se pod maskou souboje skrývaly vraždy a naopak, mnohé násilí bylo obhajováno na základě dobově platných kodexů chování. Písemné doklady o násilném řešení sporů nějakou více či méně přesně kodifikovanou formou máme již ze starověku a s každým stoletím jich přibývá. Spory bylo pochopitelně možné řešit soudní cestou, ale souboj představoval rychlejší a jistější řešení. A to do té míry, že ve formě ordálií a Božích soudů se dostal i do právních předpisů. Na druhé straně se s kodifikovaným násilím setkáváme po celé psané dějiny lidstva ve formě nácviku na válku – ať již se jednalo o výcvik v zacházení se zbraněmi, anebo o simulace samotné bitvy různými formami turnaje. Zhruba od renesance potom dostává duel svou „moderní“ podobu. V té době se ustavila zásada, že určité urážky lze odčinit právě jen duelem – lež a políček. Duel, tato formalizovaná podoba násilného rozhodování která strana má „pravdu“, je fenoménem výrazně evropským; teprve s vystěhovalectvím Evropanů do jiných světadílů a s kolonizací se rozšířil i na jiné kontinenty. Postupem staletí se duel – ať již chladnou či střelnou zbraní – stává neodmyslitelnou součástí života vyšší společnosti, především šlechty a důstojnického sboru, ačkoliv nezřídka jej praktikovali i neurození občané. V určitých obdobích byl natolik rozšířeným jevem, že jej současníci přirovnávali k morovým ranám. Ačkoliv po staletí odsuzován, zakazován a kriminalizován, udržel se duel až do 19. století, kdy změna společenského klimatu – průmyslová revoluce, vzestup buržoazie, pokles významu šlechty, nové myšlenky a filozofické proudy – jej odsoudila tak říkajíc na smetiště dějin. Přesto se s duely setkáváme ještě i ve 20. století, byť už jenom jako s kuriozními výstřelky pošetilců a recesistů. Jako každý kontroverzní společenský jev zanechal duel stopu i v literatuře, dramatu a filmu. S dějinami duelů jsou pevně propojeny dějiny umění šermířského, jež se vyvíjelo od starého Egypta až po naše časy, nejprve jako bojové umění, umění zabíjet chladnou zbraní, a posléze jako svébytná sportovní disciplina. Nestárnoucí romantika Tří mušketýrů a uměleckých děl tohoto typu je jednou z příčin, že historie duelů a šermířského umění nepřestává zajímat jak poučenou, tak laickou veřejnost.

Vydáno v koedici s Mladou frontou
Vázaná kniha, formát 160 x 240 mm
280 stran
Barevné ilustrace, tištěno na křídě

Více informací

Historie evropských duelů a šermu II, Jiří Kovařík, Leonid Křížek

katalogové číslo: BCD128

cena: 356 Kč

Máte o nedostupný výrobek zájem? Předobjednat nyní

Historie evropských duelů a šermu II
ČAS RVÁČŮ A DUELANTŮ
Jiří Kovařík, Leonid Křížek

Postupem staletí se duel – ať již chladnou či střelnou zbraní – stal neodmyslitelnou součástí života vyšší společnosti, především šlechty a důstojnického sboru, ačkoliv nezřídka jej praktikovali i neurození občané. V určitých obdobích byl natolik rozšířeným jevem, že jej současníci přirovnávali k morovým ranám. Druhý díl popisuje „zlatou dobu“ duelů, 16.–18. století. Sleduje vývoj šermířského umění v tomto období, kdy je Evropa svědkem nebývalého rozvoje šermířských škol. Jejich mistři nám zanechali řadu traktátů a učebnic šermu, doprovázených často ilustracemi pozoruhodné výtvarné úrovně. Dozvíme se o soubojích slavných osobností, o ženách s kordem a mužích v sukních, o soubojích Napoleonových důstojníků, o soupeření jednotlivých šermířských škol, jaké byly duelové zvyklosti, jak byly kodifikovány a jak se na celý fenomén dívali panovníci, církev a společnost, a to nejenom v centrální a západní Evropě, ale také v Rusku.

Vydávají nakladatelství Mladá fronta a Elka Press
Formát A4, pevná vazba
376 stran
Barevné a černobílé ilustrace
ISBN 978-80-87057-19-3

Více informací

Šerm tesákem, Joachim Meyer

katalogové číslo: BCD130

cena: 340 Kč

Máte o nedostupný výrobek zájem? Předobjednat nyní

Joachim Meyer byl svobodný šermíř ze Štrasburku, který v roce 1570 vydal rozsáhlé dílo pojednávající o rytířském umění šermu. Výborné didaktické a metodické pokyny činí tuto učebnici výjimečnou i dnes a nabízí laskavému čtenáři možnost nejen teoretického, ale i praktického vhledu do šermířského řemesla druhé poloviny 16. století. Jako základ všech zbraní uvádí autor učebnice šerm dlouhým mečem, ale zbraní nejvíce rozšířenou a užívanou v jeho době byl, jak sám J. Meyer uvádí, tesák.
Tato druhá část překladu Meyerova díla, ŠERM TESÁKEM, navazuje na již vydaný překlad ŠERM MEČEM. Unikátnost Meyerova textu spočívá v detailním a přesném popisu jednotlivých pohybů včetně jejich časování, precizního popisu principů a uvádí desítky modelových příkladů, na kterých si cvičenec může umění šermu tesákem osvojit. Učebnice je doplněna bohatou obrázkovou galerií cennou zejména pro zájemce o praktickou rekonstrukci. S českým překladem uveřejňujeme souběžně faksimile německého originálu.

Vydává nakladatelství Elka Press
První české vydání
ISBN 978-80-87057-24-7
Formát A5
Rozsah 216 stran
Černobílé ilustrace
Vazba pevná
Vyšlo 7. prosince 2015

Více informací

produkty
nové produkty
Kosovo je Srbija
0 Kč
rozšířené
Slovensko
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Další informace