Historie evropských duelů a šermu III, Leonid Křížek

340 Kč
Dostupnost: není dostupné

Historie evropských duelů a šermu III
OD DUELOVÉHO KE SPORTOVNÍMU KOLBIŠTI
Leonid Křížek

Ačkoliv po staletí odsuzován, zakazován a kriminalizován, udržel se duel až do 19. století, kdy jej změna společenského klimatu – průmyslová revoluce, vzestup buržoazie, pokles významu šlechty, nové myšlenky a filozofické proudy – odsoudila takříkajíc na smetiště dějin. Přesto se s duely setkáváme ještě i ve 20. století, byť už jenom v podobě kuriózních výstřelků pošetilců a recesistů. S tímto vývojem je spjat i rozvoj šermířského umění, zpočátku jako nezbytné průpravy pro duel, později jako módní společenské zábavy a nakonec jako sportovního odvětví, které jako jeden z mála sportů nechybělo na žádné moderní olympiádě. Jako každý kontroverzní společenský jev zanechal duel stopu i v literatuře, dramatu a filmu. O všech těchto a mnohých dalších aspektech historie evropských duelů a šermu pojednává závěrečný svazek třídílného cyklu, obsahující stejně jako díly předchozí mnoho nepublikovaných ilustrací.

Vydala nakladatelství Mladá fronta a Elka Press dne 16. 12. 2014
Vázaná kniha, formát 165 mm x 235 mm
504 stran
Barevné a černobílé ilustrace
ISBN 978-80-87057-20-9

Sdílej: