Na počátku bylo bahno, Ivan van Chrasten

330 Kč
není dostupné

Na počátku bylo bahno
Mýtus o vzniku světa, ve kterém rezonují zapomenuté pověsti lidí, jejichž kultura se rozvíjela tam, kde v západní Eurasii les ustupuje křoví.
V mýtech žije starodávný způsob vnímání světa, který zrál v teple večerních ohňů, daleko od vědy i mocichtivého náboženství. Každá kultura má své mýty, ale jenom tam, kde lidé v zemi zakořenili pevněji než duby, rozkvetly příběhy o vzniku světa. Národy, které se v nedávné minulosti musely přestěhovat, takové příběhy poztrácely cestou a jejich mytologie začíná příchodem na nové území. Tato jizva v paměti se někdy hojí velmi dlouho a ono „nedávno“ může být vzdálené déle, než tisíc let. Únava z daleké cesty úplně neodezní, dokud nevyraší nové vyprávění o počátku světa.
Mezi přestěhované národy patří i Slované, kteří přibližně před 1500 lety zabrali území Českého masivu. V jejich bájesloví od nepaměti chybí vyprávění o vzniku světa. Není již čas se mentálně usadit a napsat nejstarší ze starých bájí, mýtus o počátku? Potom přestaneme trýznit krajinu jako dobyté území a začneme ji respektovat jako příbuzného, s nímž nás pojí pevné vazby od počátku věků. Kosmogonický mýtus určuje pohled na svět. A to i v případě, že je napsaný podle ševelu haluzí.

Kniha je ručně sázená originálním trnovým písmem na silný, v čase stabilní švédský papír barvy čerstvé mamutoviny. Text plní i úlohu ilustrací. Jde o ucelený rozvážený koncept, jehož nedílnou součástí jsou také čísla stran, tiráž a ISBN.

Kniha má roměry (š x v) 165 x 220 mm, 108 stran, kvalitní pevnou šitou vazbu a záložku.

Řekli o knize:

Jan Solpera, typograf:
,,Jsou knihy ke čtení a jsou knihy, které kromě toho, že si je rádi přečteme, ještě vnímáme jako kompaktní výtvarný celek. Mezi takové patří i kniha ,,Na počátku bylo bahno". Je z gruntu autorská. Její tvůrce nejdříve přizpůsobil tvary latinky principům klínového písma a pak písmeno po písmenu, slovo po slově vytvořil ze svého textu na jednotlivých dvojstranách originální kompozice. I když jsou často velmi překvapivé, podařilo se mu je ztvárnit tak, že působí jako uzavřený umělecký celek. Je to výjimečná kniha; ocení ji proto jen výjimeční lidé."

Kurt Gebauer, sochař:
,,Ivan van Chrasten patří k jinému etniku. Ne že by odněkud přišel. Vyšel z chrastí české kotliny, ale vytvořil vlastní kulturu a především trnové písmo. Trnopis jsem rychle pochopil a knížku přečetl naráz. Opravy dějin stvoření světa a vymýšlení alternativních příběhů mi je blízké, neb zarputilé hájení jediné možnosti často vede k vraždění."

Sdílej: