rozšířené
Přejít na menu nové zboží

numismatika, mince / středověk až renesance, mince

středověk až renesance, mince

Středověké mince, pražské groše a tolary. Po rozpadu západořímské říše se výjimečně vyskytovaly barbarské mince, spíše se však vůbec nepoužívaly. Na britských ostrovech se znovu razí mince od 8. století (arcibiskupové v Yorku a Canterbury). Frankové však razili mince již od zakladatele franské říše Chlodvíka I. Merovejského (králem 481 – 511) – konkrétně zlaté i stříbrné denáry. Karel Veliký pak zavedl karolinskou libru rovnající se 240 denárům, panovník si vyhradil na ražbu mincí monopol, objevily se zákony proti padělatelům – těm hrozily ve středověku nejvyšší tresty, např. uvaření v oleji. Motivy na rubu i líci jsou spojeny s konkrétními panovníky nebo křesťanstvím. Mince vyrobené ze zlata byly většinou různé typy dukátů, popř. florény. Stroje na výrobu mincí se zavádí od 16. století. V době italské renesance se ze směnek vyvinuly první evropské bankovky (mimo to existovaly i v Číně).

Na českém území se původně platilo nějakým druhem šátků – 10 ks se vyrovnalo denáru; první ražba mincí je doložena z roku 960 (Boleslav I.); šlo postupně o denáry „velkého střížku“ (10. st. – 1. pol. 11. st.), dále denáry „malého střížku“ (2. pol. 11. st. – 1. pol. 13. st.) a brakteáty od 13. st. (tenké, 40 mm, asi 1 g stříbra; na nich se poprvé setkáváme i s českým znakem – dvouocasým lvem); rozvoj ražby souvisel se vznikem nových měst a objevy nových stříbrných dolů. Ve 13. století se zde již razilo na 21 oficiálních místech. Ve 14. – poč. 16. st. se setkáváme s kvalitnějšími groši („denarius grossus“); pražský groš („grossus pragenses“, posléze ražený v Kutné Hoře) byl svého času nejkvalitnější měnou v Evropě. Pro představu, ve 14. století si nádeník vydělal 4 - 6 grošů týdně, tesař 16 – 20, krávu mohl koupit za 22 – 55, kus másla nebo sýra nebo nůž za groš. V 15. st. si běžný řemeslník vydělal 2,5 groše denně – kamenný dům na dnešním Staroměstském náměstí v Praze stál až 12000 grošů, v postranní uličce ale už „jen“ 1200 a dřevěný dům 360; pro porovnání, kuře stálo 0,5 a boty 4 groše. Na poč. 16. st. se objevuje po otevření tamních stříbrných dolů jáchymovský tolar (30 g stříbra, = 24 pražských grošů; od něj odvozuje své jméno dolar).

1-15 z 15 celkem

Jáchymovský Tolar, replika

katalogové číslo: MCO23

cena: 75 Kč

   

Jáchymovský - Šlikovský Tolar

Umělecká replika stříbrné české mince. Ražba je provedena do hliníku.

AVERZ český zemský znak, okolo opis se jménem panovníka, který byl formálně vydavatelem mince: LUDOVICVS . PRIM(VS) . D(EI) . GRACIA . R(EX) . BO(EMIE), tj, Ludvík První, z boží milosti král český.

REVERZ rodový erb Šliků z Passounu a postavou sv. Jáchyma, S - I, tj. Santus Iochimus, svatý Jáchym, okolo opis: AR(MA) . DOMI(NORVM) . SLI(CORVM) . STE(FANI) . ET . FRA(TRVM) . CO(MITVM) . D(E) . B(ASAIA), tj. Erb pánů Šliků, Štěpána a bratří, hrabat z Pasounů

Mince jsou odraženy z raznice, vyryté klasickou středověkou technologií. Rozměry: průměr 40 mm, síla 2 mm

Více informací

PRAŽSKÝ GROŠ

katalogové číslo: FPR60

cena: 85 Kč

   

Umělecká replika české mince, která byla ražena králem Karlem IV. Mince má na líci obraz české královské koruny a jméno panovníka, na rubu pak českého lva. Ražba je provedena do hliníku. Raznice jsou vyryté klasickou, středověkou technologií.

Pražský groš byl stříbrnou mincí, která se stala velmi oblíbenou ve střední Evropě, a to zejména pro svůj vysoký podíl stříbra. Dal jej razit od roku 1300 Václav II., surovinou byla Ag ruda z kutnohorského rudního revíru.

Více informací

STŘEDOVĚKÝ DENÁR, Boleslav II., Čechy

katalogové číslo: MCO22

cena: 75 Kč

   

Cínová replika mince z doby Boleslava II. Velikost: 3 cm.

Více informací

25 GROŠ Karla IV. a KOŽENÝ VÁČEK

katalogové číslo: FPR57

cena: 950 Kč

   

Sada 25 x hliníková mince (groš Karla IV.).

Více informací

Dukát Václava IV., mosaz, replika mince

katalogové číslo: MNA37

cena: 75 Kč

   

Dukát Václava IV. Umělecká ražba repliky krásného dukátu Čech doby husitské. Materiál a rozměry: lesklá mosaz 1 mm, průměr 25,5 mm. Mince jsou raženy z raznice, vyryté klasickou středověkou technologií.

Více informací

STŘEDOVĚKÝ DENÁR, Břetislav I., Čechy

katalogové číslo: MCO21

cena: 75 Kč

   

Cínová replika mince z doby Břetislava I. Velikost: 2 cm.

Více informací

OTTO, 962 - 973, replika francké mince

katalogové číslo: MCO19

cena: 85 Kč

   
OTTO (962 - 973), cínová replika francké mince. Ručně odlito a opatinováno. Mince dodáváme v dárkovém balení (sáček s popiskem). Velikost cca 2.3 cm.

Více informací

MATYÁŠ KORVÍN, 1458 - 1490, replika uherské mince

katalogové číslo: MCO18

cena: 95 Kč

   
MATYÁŠ KORVÍN (1458 - 1490), cínová replika uherské mince. Ručně odlito a opatinováno. Mince dodáváme v dárkovém balení (sáček s popiskem). Velikost cca 2.8 cm.

Více informací

PIPIN III., 751 - 768, replika franské mince

katalogové číslo: MCO17

cena: 75 Kč

   

PIPIN III. (751 - 768), cínová replika franské mince. Ručně odlito a opatinováno. Mince dodáváme v dárkovém balení (sáček s popiskem). Velikost cca 1.7 cm.

Více informací

MÁRIA, 1342 - 1382, Dinár, replika uherské mince

katalogové číslo: MCO20

cena: 95 Kč

   
MÁRIA (1342 - 1382), cínová replika uherské mince (dinár). Ručně odlito a opatinováno. Mince dodáváme v dárkovém balení (sáček s popiskem). Velikost cca 2.8 cm.

Více informací

Michal III., Solidus, 842 - 867, mosazná replika mince

katalogové číslo: MCO08

cena: 55 Kč

Máte o nedostupný výrobek zájem? Předobjednat nyní

Materiál: Mosaz, Váha: g, Velikost: 20 mm.

Zlatý solidus byzantského císaře Michala III., nález z hrobu č. 480 u trojlodní baziliky v Mikulčicích. Za Michaela III. zpočátku vládla převážně jeho matka Theodora. Od roku 856, kdy dal její bratr zavraždit ministra Theoktista a Theodora musela odstoupit, vládl za něj vojevůdce Bardas s titulem Caesar. V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselství k císaři Michaelovi III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby ve slovanské řeči a položili tak základy vlastní církve na Velké Moravě. Obyvatelé Velké Moravy se již v té době sice seznámili s církevním učením misionářů z východofranského království, ale kníže Rostislav se obával politického a náboženského vlivu německých kmenů, a tak ze země nechal latinsky mluvící kněží vyhnat. Díky znalosti jazyka byli pro tuto misi vybráni právě Konstantin a Metoděj. Při přípravách Konstantin sestavil písmo pro slovanský jazyk – hlaholici – a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání bohoslužeb. Po zavraždění Barda roku 865 se spoluvládcem Michaela III. stal Basileios (původem arménský podkoní), který však nechal svého spolucísaře a přítele 23. září roku 867 také zabít a poté se stal zakladatelem nové dynastie.

Více informací

Morava, Jošt Lucemburský 1375 - 1411, Dukát, mosazná replika mince

katalogové číslo: MCO07

cena: 65 Kč

Máte o nedostupný výrobek zájem? Předobjednat nyní

Materiál: Mosaz. Velikost: 21 mm.

Sporný a unikátní dukát moravského markraběte Jošta existuje s největší pravděpodobností pouze ve dvou exemplářích. Dodnes se vedou spory, zda se jedná o pravé mince či snad padělky z 19. století. Avers mince však nese velmi věrohodné vyobrazení markraběte provedené v čistě gotickém stylu. Jošt obnovil brněnskou mincovnu a po celou dobu vlády razil vlastní mince, včetně omezené emise tohoto dukátu. Jošt (lat. IODOCUS) Lucemburský, moravský markrabě z dynastie Lucemburků, braniborský kurfiřt, římský král, prvorozený syn markraběte Jana Jindřicha, mladšího bratra Karla IV. a Markéty Opavské. Jošt byl velmi schopným a obratným politikem, který ctižádostivě toužil po větší moci i majetku a neváhal v zájmu svých cílů měnit strany a názory. Spolu se svými bratry citelně zasahoval do záležitostí českého království, kde vládl jejich bratranec Václav IV. Roku 1410 proti němu kandidoval na krále Svaté říše římské. Volba probíhala v situaci, kdy žil zvolený, korunovaný, ale roku 1400 sesazený římský král Václav IV. Kurfiřti zvolili v září 1410 za římského krále Zikmunda. Protože však nedostal potřebnou většinu hlasů, volbu 1. října opakovali a své hlasy dali Joštovi. Z titulu římského krále se těšil jen krátce, od 1. října 1410 do 18. ledna 1411, kdy zemřel na brněnském hradě Špilberku.

Více informací

Templářský denár, měď

katalogové číslo: MCO04

cena: 55 Kč

Máte o nedostupný výrobek zájem? Předobjednat nyní

Materiál: Měď. Váha: 1,9 g. Velikost: 21 mm.

Řád templářů byl největším a nejmocnějším rytířským řádem středověku. Řád byl založen roku 1118 nebo 1119 jako důsledek první křížové výpravy do Palestiny (1096-1099). Úkolem řádu bylo pomoci chránit nově založené Jeruzalémské království proti nepřátelským muslimským sousedům a zajistit bezpečnost pro zástupy poutníků z Evropy, putující do Jeruzaléma. Jejich odznakem byly bílé pláště, doplněné záhy o typické červené kříže. Ve výzbroji měli většinou meč a štít ve tvaru erbu. Pečeť templářů - dva jezdci na jednom koni měli symbolizovat chudobu nebo byli interpretováni jako zobrazení dvojí role templářů – mnich a voják.

Více informací

Čechy, Jan Lucemburský, florén, mosazná replika mince

katalogové číslo: MCO03

cena: 45 Kč

Máte o nedostupný výrobek zájem? Předobjednat nyní

Materiál: Mosaz. Velikost: 21 mm.

Florén je první českou zlatou mincí, jejíž ražba započala roku 1325. Ražba českých florénů byla záležitostí spíše reprezentativní, protože v Čechách chyběly větší zdroje zlata. Vysoká kvalita florénů způsobila, že se mince ztrácely z oběhu – byly taveny, ukrývány nebo mizely v zahraničí. Nejčastěji užívanou mincí tak v Čechách zůstával stříbrný pražský groš. Směnný kurz počítal s 16 pražskými groši na 1 florén, jehož hmotnost byla asi 3,53 gramu o ryzosti 990/1000. O ražbě florénů krále Jana je zmínka ve Zbraslavské kronice Petra Žitavského. Uvádí se v ní, že roku 1325 byla pod dohledem lombardským (florentským – odtud název florén) v Praze zahájena práce spojená s ražbou zlatých mincí. Obraz českých florénů zachovává podobu své italské předlohy – zlaté mince města Florencie s obrazem heraldické lilie na líci a postavou sv. Jana Křtitele na rubové straně. Jen podle zkráceného lícního opisu JOHANNES REX BOEMIE lze rozeznat český původ těchto mincí.

Více informací

Brakteát PRAGA, stříbro 999

katalogové číslo: MCO02

cena: 350 Kč

Máte o nedostupný výrobek zájem? Předobjednat nyní

Materiál: Stříbro .999, Váha: 0,6 g, Velikost: 37 mm.

Brakteát (Bracteat) z latinského bractea = tenký (plátek, plíšek). Jedná se o jednostranné mince ražené na velmi tenkém stříbrném střížku knoflíkového tvaru. Mince o průměru kolem 40 mm tak váží například pouhý 1 gram! Lícní reliéf Brakteátů je prohlouben a často zdoben několika soustřednými kruhy. Razí se pouze jedním (horním) razidlem, přičemž spodní razidlo je nahrazeno většinou koženým podkladem. Technologicky je možné vyrazit i více kusů najednou (3-4), čehož ve středověku využívali k zefektivnění ražby. Nejvíce oblíbeny a rozšířeny byly Brakteáty ve 12. a 13. století v Německu a Čechách. Především německé ražby se vyznačují pestrým rozsahem motivů a nádherným výtvarným provedením. Vznik termínu Brakteát však spadá až někam do 17. století a týká se jenom formy mince, ne její hodnoty.

Více informací

produkty
Doporučujeme
historické šperky
nové produkty
geologie minerály archeologie Kosovo je Srbija
0 Kč
rozšířené
Slovensko
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Další informace