cena
125 Kč12 500 Kč
 • UROBOROS, dekorace na zeď

  Katalogové číslo: WPQ20
  Cena: 350 Kč
  Dostupnost: 1-2 týdny
  - +
  Uroboros neboli ouroboros - požírač ocasu je starodávný symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas. Tento symbol se pojí s alchymií, gnosticismem a hermetismem. Představuje cyklickou podstatu věcí, nekonečný návrat od konce k začátku, sebezničení a sebeobnovu. Na…
 • Xipe-Totec, malý, aztécký Bůh

  Katalogové číslo: SCE3
  Cena: 175 Kč
  Dostupnost: 2-3 týdny
  - +
  Xipe-Totec (Nově oděný) je Bohem aztéckého národa z území dnešního Mexika ve 14. a 15. století, do příchodu španělských dobyvatelů. Tento aztécký Bůh je spojován s nástupem jara, se setbou a obecně s počátkem cyklu, který přináší život. Charakterizovalo jej jaro a květy. Ceremonie a svátky…
 • Quetzalcoatl, aztécký opeřený had

  Katalogové číslo: SCE1
  Cena: 380 Kč
  Dostupnost: 2-3 týdny
  - +
  Nástěnná plaketa zobrazuje podobu aztéckého Boha Quetzalcoatla, který byl uctíván jako dárce civilizace a velký král, vládnoucí v dávných dobách, kdy přinesl národu mnoho vědomostí a praktických znalostí. Dle mýtů díky své ušlechtilosti dokázal ke své hadí podobě připojit křídla, s jejichž pomocí…
 • ZELENÝ MUŽ, maskaron, nástěnná dekorace

  Katalogové číslo: WPQ16
  Cena: 385 Kč
  Dostupnost: 2-3 týdny
  - +
  Zelený Muž - známý téměř ze všech evropských kultur, On je zpodobněním života, měnících se ročních cyklů, síly přírody ... Velikost: 8 x 13 cm. Vlastní návrh (Kati) a výroba. Materiál: umělý kámen na bázi pryskyřice, ručně malováno. Autorský návrh přívěšku.
 • BA

  Katalogové číslo: SEG16
  Cena: 820 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Malba pochází z hrobky královny Nefertari postavené kolem roku 1270 př. n. l. Ba představuje duši královny v podobě ptáka, který sedí na střeše chrámu připravený vzlétnout do Země Bohů - Amenti. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 120x215x15 mm; 0,75…
 • BUSTA VOZATAJE Z DELF

  Katalogové číslo: SAQ19
  Cena: 2 650 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Tato socha vozataje patřila do velkého sousoší čtyřspřeží, jehož zbytky byly nalezeny v Delfách. Nádherná bronzová socha, připisovaná řeckému sochaři Onatovi, byla vytvořena kolem roku 475 př. n. l. Nyní se nachází v Národním muzeu v Athénách. Reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi…
 • HATHOR

  Katalogové číslo: SEG17
  Cena: 720 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Byla Bohyní nebe, Matkou bohů, ochránkyní žen a zemřelých. Byla nazývána "Paní Egypta", "Paní cizích zemí" nebo také "Kojná krále", byla uctívána a zobrazována v podobě krávy nebo ženy s kravskými rohy, mezi nimiž se nacházelo slunce. Její jméno znamená "Dům (Boha) Hora". Reliéf pochází z doby…
 • OSIRIS

  Katalogové číslo: SEG21
  Cena: 2 400 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Osiris byl synem bohyně Nut a jejího bratra Geba a stal se prvním vládcem Egypta. Zavedl první zákony a naučil lidstvo je dodržovat. Po své smrti a znovuzrození na nebi, k němuž mu pomohla jeho božská manželka bohyně Isis, se stal vládcem nebeského Egypta. Tato soška je reprodukcí sochy z Nové říše…
 • PEGAS

  Katalogové číslo: SAQ20
  Cena: 340 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Pegas byl okřídlený kůň, Poseidónův syn zrozený z krve Medúzy, již zabil Perseus. Později byl Pegas symbolem básníků, kteří na něm létali na Parnas k Múzám pro inspiraci. Originálem reliéfu je terakota na fasádě chrámu v Tarquinii. Vznikl přibližně ve 4. století př. n. l. Reprodukce je vyrobena z…
 • SKARABEUS NA BÁRCE

  Katalogové číslo: SEG23
  Cena: 830 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Tento reliéf znázorňuje posvátného egyptského brouka skarabea, symbol učedníka hledajícího dokonalost. Podobu skarabea míval také egyptský bůh Cheprer, který představoval v určitém aspektu slunce a byl ochráncem učedníků. Skarabeus stojí na sluneční bárce obklopen posvátnými symboly a nad hlavou…
 • NEFERTARI

  Katalogové číslo: SEG20
  Cena: 785 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Královna Nefertari-Mienmut z 19. dynastie byla manželkou faraóna Ramesse II. (1290-1224 př. n. l.), jenž se zasloužil o velký rozkvět Egypta. Tato nástěnná malba, zachycující Nefertari při ceremonii či náboženském aktu, zdobí královninu hrobku v Údolí královen v Luxoru, která byla postavena kolem…
 • HLAVA SFINGY

  Katalogové číslo: SEG18
  Cena: 3 000 Kč
  Dostupnost: Není dostupné
  - +
  Originál této hlavy je z červené asuánské žuly. Pochází z doby 18. dynastie a je uložen v muzeu v Záhřebu. Sfinga ve starověkém Egyptě byla mytické zvíře s hlavou krále nebo boha a představovala sjednocení čtyř základních elementů: země, vody, vzduchu a ohně. Sfinga byla považována za strážce…
 • PEČETNÍ VÁLEČEK

  Katalogové číslo: SAS03
  Cena: 250 Kč
  Dostupnost: 1-2 týdny
  - +
  Pečetní válečky se v Mezopotámii používaly už před 6000 lety, jak o tom svědčí např. naleziště v Uruku a Súsách. Jejich otisk sloužil jako doklad pravosti na smlouvách a dopisech, jež měly podobu klínopisných tabulek, nebo v obchodě. Navlékaly se na šňůrku nebo na dřevěnou tyčku a vyráběly se z…
 • BOHYNĚ ATHÉNA - plastika

  Katalogové číslo: SAQ04
  Cena: 685 Kč
  Dostupnost: 2-3 týdny
  - +
  Řecká bohyně Athéna byla dcerou nejvyššího boha Dia. Byla bohyní moudrosti a vítězné války, ochránkyní práva, spravedlnosti, umění a řemesel. Dle symboliky mýtů byla zosobněním Diovy moudrosti a síly. Od počátku až do konce klasického Řecka byla ochrannou bohyní Řeků a patronkou Athén. Tento reliéf…
 • BOHYNĚ MAAT

  Katalogové číslo: SEG05
  Cena: 360 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Byla dcerou boha slunce Re. Jako bohyně pravdy a spravedlnosti byla přítomna v okamžiku smrti, kdy se vážila duše zemřelého. Protože však nic není lehčí než její pírko, musel člověk vést velmi ctnostný život, aby u tohoto soudu uspěl. Reliéf pochází přibližně z doby 19. dynastie (období 1310-1200…
 • PLATON - socha

  Katalogové číslo: SAQ09
  Cena: 885 Kč
  Dostupnost: 1-2 týdny
  - +
  Tento řecký filosof žil v letech 427 - 347 př. n. l. Svého učitele Sókrata zvěčnil v mnoha dialozích, v nichž tato osobnost vystupuje jako ústřední postava. Platón v r. 384 př. n. l. založil Akademii, slavnou filosofickou školu, která existovala téměř 1000 let a stejně jako její zakladatel…
 • UŠABTI - střední

  Katalogové číslo: SEG12
  Cena: 600 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Je to magická soška, která tvořila součást výbavy zemřelého a představovala jeho posmrtného služebníka. Její jméno je odvozeno z egyptského "wšbty", což znamená "Ten, kdo odpovídá". Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměry: cca 50x165x40 mm; 0,35 kg.
 • ZEUS

  Katalogové číslo: SAQ13
  Cena: 535 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Zeus byl synem Titána Krona a jeho manželky Rheie. Jako nejvyšší Bůh řeckého panteonu vládl mocí blesku (symbolizujícího vůli) nad bohy i lidmi. Reprodukce je reliéfem hlavy bronzové sochy nalezené u mysu Arthemísion. Socha, vysoká 2,09 m, byla vytvořena přibližně kolem roku 460 př. n. l. a nyní se…
 • BAŠČANSKÁ DESKA, CHORVATSKO

  Katalogové číslo: SMA01
  Cena: 490 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Tato deska byla nalezena v kostele sv. Lucie v Jurandvoru na chorvatském ostrově Krk a nyní je uložena v chorvatské Akademii věd a umění v Záhřebu. Je na ní nápis z r. 1100 o darování louky krále Zvonimíra kostelu sv. Lucie u Bašky. Jak vidíte, tato deska moc pohanská není :o( jediný důvod, proč ji…
 • HÉRAKLÉS - soška

  Katalogové číslo: SAQ14
  Cena: 5 000 Kč
  Dostupnost: 3 týdny
  - +
  Tento známý řecký hrdina se proslavil velkými činy, neboť zbavil svět mnoha různých nestvůr a zlých bytostí. Za všechno toto úsilí ho bohové odměnili, pozvedli na nebe a obdařili ho nesmrtelností. V Řecku byl Héraklés symbolem člověka, který svými činy dosáhl dokonalosti. Naše reprodukce je…
 • RELIÉF Z TRŮNU THUTMOSE III.

  Katalogové číslo: SEG13
  Cena: 550 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Thutmose III. (1490 - 1436 př. n. l.) nastoupil na trůn po královně Hatšepsut jako příslušník 18. dynastie, kterou začala Nová říše. Za své vlády podnikl 17 vojenských výprav do Malé Asie a dobyl pevnost Kadeš. Tento reliéf pochází z trůnu sochy Thutmose III. v Karnaku. Naše reprodukce je vyrobena…
 • SOKOLNÍK, NÁSTĚNNÁ PLASTIKA - VELKÁ MORAVA

  Katalogové číslo: SBH08
  Cena: 570 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Reprodukce byla zhotovena podle stříbrného terčovitého kování zobrazujícího sokolníka na koni. Taková kování byla určitým druhem ochranných symbolů, které bojovníci nosili stále s sebou. Pochází přibližně z 9. století z období Velké Moravy a byl nalezen v jednom z hrobů při vykopávkách v blízkosti…
 • ACHNATON

  Katalogové číslo: SEG14
  Cena: 415 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Nefercheprure waenre Achnaton, původním?jménem?Amenhotep?(IV.), byl?panovník?18. dynastie?vestarověkém Egyptě?v?období?Nové říše, manžel proslulé?královny?Nefertiti. Vládl přibližně v?letech 1359–1342 nebo 1352–1336 př.?n.?l.
 • DISK Z FAISTU

  Katalogové číslo: SAQ05
  Cena: 1 700 Kč
  Dostupnost: 6-8 týdnů
  - +
  Tento disk nalezený v krétském městě Faistu v roce 1908 pochází z období 2000-1700 př. n. l. Je vyroben z terakoty a písmo do něj vytlačené je hieroglyfickou podobou tzv. lineárního písma A, dosud nerozluštěného krétského písma. Další fází tohoto písma je lineární písmo B, jež vedlo k objasnění…