cena
125 Kč12 500 Kč
 • BUDDHA Z KAMAKURY

  Katalogové číslo: SAS01
  Cena: 450 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Buddha ("Osvícený") byl velkým indickým mudrcem. Žil v 6. stol. př. n. l. Měl mnoho stoupenců a jeho učení se záhy rozšířilo z Indie do Číny a Japonska. Tato bronzová socha Buddhy Daibutsu je vysoká 11 metrů a váží asi 100 tun. Byla odlita v roce 1252 a dodnes stojí v japonském městě Kamakura,…
 • DJED

  Katalogové číslo: SEG06
  Cena: 465 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Tento sloup byl symbolem egyptských faraónů. Představoval jejich pevnost a stabilitu, protože ta byla zárukou stability celé říše, která pak mohla vzkvétat a rozvíjet se. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměry cca 105x220x15 mm; 0,75 kg.
 • EGYPTSKÁ LOĎ

  Katalogové číslo: SEG07
  Cena: 835 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Reprodukce vyobrazení z hrobu v Údolí královen. Jedná se o obchodní loď z doby vlády královny Hatšepsut. Hatšepsut byla nejvýznamnější královnou Egypta, protože nebyla pouze manželkou faraóna, ale skutečně vládla. Na trůn nastoupila po králi Thutmosovi II. v roce 1490 př. n. l. Velmi se věnovala…
 • HERMÉS A AFRODITA

  Katalogové číslo: SAQ06
  Cena: 770 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Tento helénský reliéf zachycuje boha Herma, jak sděluje Afrodítě, bohyni čisté lásky, poselství. Hermés byl poslem bohů a jeho atributy byly hůl obtočená hady, klobouk a okřídlené sandály. Reliéf pochází z jihoitalského města Locri z období 5. - 3. st. př. n. l. Naše reprodukce je vyrobena z…
 • ODYSSEUS

  Katalogové číslo: SAQ08
  Cena: 3 000 Kč
  Dostupnost: 3 týdny
  - +
  Velký řecký hrdina proslavený svou dlouhou cestou z trojské války domů byl příkladem důmyslnosti a chytrosti. Přestože proti němu stál sám Bůh moří Poseidón, Odysseus nakonec všechny nástrahy překonal, vždy našel řešení, jak vyváznout z nebezpečné situace. Za své činy byl odměněn věrnou láskou své…
 • TABULKA Z EŠNNUNY

  Katalogové číslo: SAS02
  Cena: 265 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Tato hliněná tabulka ze sumerského města Ešnunny pochází asi z doby 1800 let př. n. l. Jsou na ní zaznamenány principy tzv. Eukleidovy věty, kterou Eukleidés zformuloval přibližně o 1500 let později. Nyní se nachází v Iráckém muzeu v Bagdádu. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi…
 • PTAH - Bůh ohně

  Katalogové číslo: SEG09
  Cena: 350 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Starodávný bůh ohně. Je to jeden z nejstarších egyptských bohů, jenž představoval oheň nebeský i pozemský. Byl uctíván jako ochránce umělců a řemeslníků, kteří hledali inspiraci ve světle ohně. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 45x140x30 mm; 0,12…
 • SPŘEŽENÍ PEGASŮ

  Katalogové číslo: SAQ11
  Cena: 680 Kč
  Dostupnost: 3 týdny
  - +
  Pegas byl okřídlený kůň, Poseidónův syn zrozený z krve Medúzy, již zabil Perseus. S jeho pomocí zahubil rek Bellerofón strašnou obludu Chiméru. Později byl Pegas symbolem básníků, kteří na něm létali na Parnas k Múzám pro inspiraci. Originálem reliéfu je terakota na fasádě chrámu v Tarquinii.…
 • MORAVSKÁ ORLICE - plaketa

  Katalogové číslo: SBH05
  Cena: 550 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Tento znak vznikl ze znaku města Olomouce, které bylo ve 13. století hlavním městem Markrabství moravského. Bylo jím až do roku 1641, kdy byly do Brna přeneseny Zemské desky a přeložen Královský tribunál. Orlice přesto zůstala znakem Moravy. Znak měl od počátku tyto barvy - na modrém pozadí tvoří…
 • TANEČNÍCI S BÝKY

  Katalogové číslo: SAQ12
  Cena: 680 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Reprodukce krétské nástěnné malby (tzv. fresky býčích bojovníků), jež bývá datována do doby krátce po r. 1500 př. n. l. Nacházela se původně na tzv. dvoře kamenných studní. Na fresce jsou zobrazeni muži při zápasu či rituálním tanci s býkem, který byl na Krétě posvátným zvířetem. Dnes je umístěna v…
 • VENUŠE Z MÉLU - socha

  Katalogové číslo: SAQ18
  Cena: 2 700 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +

  Představitelka ženské krásy. Bohůmžel není z masa a kostí :( ale z pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 110 x 330 x 100 mm; 1,55 kg.

 • HIPPOKRATOVA HŮL

  Katalogové číslo: SAQ07
  Cena: 460 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Latinský název je "caduceus". Hůl je ovinutá hadem, který pije z misky na jejím vrcholu. Bývala odznakem hlasatele, symbolem moci a vlády. Vinoucí se had byl symbolem spojení s mocnými silami země, spojení nebe se zemí a také symbolem léčivé přírodní síly. Hippokratés byl nejslavnějším lékařem…
 • ISIS - VELKÁ A BAREVNÁ

  Katalogové číslo: SEG08
  Cena: 1 200 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Isis byla nejvyšší bohyní Egypta. Nazývali ji "Paní mocných slov" a "Královna nebes". Byla manželkou nejvyššího egyptského boha Osirida a matkou Hora. Tvořila s nimi božskou trojici Osiris - Isis - Horus. Naše reprodukce zachycuje reliéf ze stěny chrámu z období Ptolemaiovců, na kterém je stojící…
 • AMENOPHIS II.

  Katalogové číslo: SEG15
  Cena: 2 600 Kč
  Dostupnost: 2-3 týdny
  - +
  Faraón 18. dynastie, jenž pečoval především o udržení říše, kterou dostal po svém předchůdci. Dal např. rozšířit Amonův chrám v Karnaku, vyzdobil kapli bohyně Hathor v chrámu Hatšepsut a mnohé jiné opravoval. Originál se nachází v Louvru v Paříži. Rozměry: cca 280x210x200 mm; 5,9 kg.
 • ATÉNA MELANCHOLICKÁ

  Katalogové číslo: SAQ03
  Cena: 870 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Athéna byla bohyní moudrosti a vítězné války, ochránkyní práv, spravedlnosti a umění. Chránila rovněž město Athény. Podle řeckých tradic se zrodila z Diovy hlavy. Toto je reprodukce mramorového votivního reliéfu, jenž zobrazuje Athénu truchlící nad padlými athénskými bojovníky. Pochází z let 460 -…
 • SKARABEUS - velký

  Katalogové číslo: SEG10
  Cena: 550 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Tato soška znázorňuje posvátného egyptského brouka skarabea, symbol učedníka hledajícího dokonalost. Na spodní straně skarabea bývaly vyryty úryvky ze svatých knih. Sošky skarabeů se dávaly též do hrobů, aby pomohly mrtvému přejít na "druhý břeh". Egyptský bůh Cheprer, který představoval v určitém…
 • SOKRATES

  Katalogové číslo: SAQ10
  Cena: 1 050 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Filosof Sokrates žil v letech 469 - 399 př. n. l. Vynikal svou morálkou, kterou neváhal odvážně šířit. Byl lživě obviněn z toho, že kazí mládež a neuznává bohy, a poté odsouzen k smrti. Ctil však zákony athénské společnosti a přijal smrt se stejným klidem a odvahou, s jakou prožil celý svůj život.…
 • SKARABEUS II

  Katalogové číslo: SEG11
  Cena: 240 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Tato soška znázorňuje posvátného egyptského brouka skarabea, symbol učedníka hledajícího dokonalost. Na spodní straně skarabea bývaly vyryty úryvky ze svatých knih. Sošky skarabeů se dávaly též do hrobů, aby pomohly mrtvému přejít na "druhý břeh". Egyptský bůh Cheprer, který představoval v určitém…
 • KAREL IV.

  Katalogové číslo: SBH04
  Cena: 950 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Karel IV. byl nejslavnější český král, který vládl v letech 1347-1378. Založil Karlovu univerzitu, nechal postavit velkolepý Kamenný most, jenž spojil oba břehy Vltavy, a dal také hlavní impuls ke stavbě Chrámu sv. Víta. Portrét panovníka se nachází v triforiu chrámu, které bustami významných…
 • ANUBIS - černý

  Katalogové číslo: SEG02
  Cena: 850 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Anubis byl uctíván v podobě černého šakala nebo psa. Patřil mezi nejdůležitější egyptské Bohy, byl průvodcem mrtvých a Bohem mumifikace. Doprovázel zemřelé k poslednímu soudu, při kterém byla jejich duše vážena na vahách spravedlnosti. Reliéf pochází přibližně ze 4.-3. století př. n. l. a nyní se…
 • ANUBIS - BAREVNÝ

  Katalogové číslo: SEG03
  Cena: 850 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Anubis byl uctíván v podobě černého šakala nebo psa. Patřil mezi nejdůležitější egyptské bohy, byl průvodcem mrtvých a bohem mumifikace. Doprovázel zemřelé k poslednímu soudu, při kterém byla jejich duše vážena na vahách spravedlnosti. Reliéf pochází přibližně ze 4.-3. století př. n. l. a nyní se…
 • Apollon při úlitbě

  Katalogové číslo: SAQ01
  Cena: 480 Kč
  Dostupnost: 2-3 týdny
  - +
  Apollón byl synem boha Dia a Titánky Léty. Byl bohem světla a slunce, ochráncem života a pořádku a rovněž vůdcem Múz - bohyní krásných umění. Tato umění sám provozoval a vynikal zejména ve hře na lyru. Reliéf byl vytvořen podle malby na dně číše nalezené v Delfách. Číše byla vyrobena kolem roku 470…
 • ANUBIS S VÁHOU

  Katalogové číslo: SEG04
  Cena: 490 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Tento reliéf, pocházející z Aniho papyru, zachycuje detail z tzv. Vážení duše, kterého se duše účastní po smrti. Při Vážení duše, jak je Egypťany nazýván tzv. poslední soud, jsou zváženy všechny skutky člověka, dobré i zlé. Bůh Anubis, který obsluhuje váhy, je průvodcem duše po smrti. Aniho papyrus…
 •  | 1  2  3  4  5 |