rozšířené
Přejít na menu nové zboží

sošky, zahradní dekorace / Evropa / antika

antika

Antika - reprodukce antických - řeckých, římských a etruských uměleckých děl.

1-18 z 33 celkem

Venuše z Mélu – magnetka

katalogové číslo: WPQ22

cena: 130 Kč

   

Tato nádherná socha Venuše, Bohyně čisté nebeské lásky, dodnes představuje ideál ženské krásy. Pochází z 2. století př. n. l. a byla vytvořena neznámým řeckým umělcem v helénistickém stylu. Nyní se nachází v pařížském Louvru.

  • Materiál: umělý mramor
  • Povrchová úprava: patina
  • Rozměry: 35 × 65 × 20 mm

Více informací

ZELENÝ MUŽ, maskaron, nástěnná dekorace

katalogové číslo: WPQ16

cena: 385 Kč

   

Zelený Muž - známý téměř ze všech evropských kultur, On je zpodobněním života, měnících se ročních cyklů, síly přírody ... Velikost: 8 x 13 cm. Vlastní návrh (Kati) a výroba. Materiál: umělý kámen na bázi pryskyřice, ručně malováno.

Zelený Muž Tvář

Autorský návrh přívěšku.

Více informací

UROBOROS, dekorace na zeď

katalogové číslo: WPQ20

cena: 295 Kč

   

Uroboros neboli ouroboros - požírač ocasu je starodávný symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas. Tento symbol se pojí s alchymií, gnosticismem a hermetismem. Představuje cyklickou podstatu věcí, nekonečný návrat od konce k začátku, sebezničení a sebeobnovu. Na některých zobrazeních je Uroboros z poloviny bílý (světlý) a z poloviny černý (tmavý), což naznačuje symboliku jin-jang, znázorňující dualitu věcí; vzájemně se doplňujících opačných principů. Také bývá stočený do tvaru ležící osmičky, symbolu nekonečna.

Velikost: 10 x 140 × 155mm. Materiál: umělý kámen.

Více informací

Apollon při úlitbě

katalogové číslo: SAQ01

cena: 480 Kč

   

Apollón byl synem boha Dia a Titánky Léty. Byl bohem světla a slunce, ochráncem života a pořádku a rovněž vůdcem Múz - bohyní krásných umění. Tato umění sám provozoval a vynikal zejména ve hře na lyru. Reliéf byl vytvořen podle malby na dně číše nalezené v Delfách. Číše byla vyrobena kolem roku 470 př. n. l. a nyní se nachází v Archeologickém muzeu v Delfách. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 85x145x15 mm; 0,55 kg.

Více informací

SATYR, Řecko, magnet

katalogové číslo: WPQ21

cena: 130 Kč

   

Maska satyra používaná při představeních v antickém Řecku představuje mýtickou postavu Satyra, napůl člověka a napůl kozla. Satyrové jsou ochránci lesů a stád, v průvodu Boha Dionýsa představovali radost a veselí.

  • Materiál: umělý mramor
  • Povrchová úprava: patina
  • Rozměry: 65 × 65 × 20 mm

Více informací

BUSTA VOZATAJE Z DELF

katalogové číslo: SAQ19

cena: 2 650 Kč

   

Tato socha vozataje patřila do velkého sousoší čtyřspřeží, jehož zbytky byly nalezeny v Delfách. Nádherná bronzová socha, připisovaná řeckému sochaři Onatovi, byla vytvořena kolem roku 475 př. n. l. Nyní se nachází v Národním muzeu v Athénách. Reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 115x245x115 mm; 2,95 kg

Více informací

NÁPIS Z DELF

katalogové číslo: SAQ16

cena: 1 000 Kč

   

Tato reprodukce nese řecký nápis "Poznej sebe sama". Celý nápis, jenž se nacházel nad vchodem Apollónova chrámu v Delfách, zněl: "Poznej sebe sama, a poznáš universum a bohy." V minulosti byl vodítkem všech, kteří se snažili hledat a následovat moudrost, protože nalezení hodnot v sobě samém je základním předpokladem k nalezení skutečné moudrosti. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 580x150x50 mm; 2,9 kg.

Více informací

MEDAILON ALEXANDRA MAKEDONSKÉHO

katalogové číslo: SAQ15

cena: 420 Kč

   

Alexandr Makedonský zvaný Veliký (356 - 323 př. n. l.) byl jedním z největších starověkých vojevůdců. Zde je zobrazen jako syn boha Amona, a proto mu z čela vystupují rohy posvátného Amonova berana. Reprodukce představuje lícovou stranu ptolemaiovské mince přibližně z období kolem roku 300 př. n. l. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 160x160x15 mm; 0,40 kg.

Více informací

Slovanský drak z Kninu – magnetka

katalogové číslo: WPQ23

cena: 130 Kč

   

Reprodukce představuje fragment ornamentu z kostela v chorvatském Kninu. Patří do románského slohu z 10. nebo 11. století. Drak je častým motivem raného křesťanského umění. Nyní se nachází v muzeu v Kninu.

  • Materiál: umělý kámen
  • Povrchová úprava: patina
  • Rozměry: 105 × 200 × 50 mm

Více informací

Sova Bohyně Athény, magnetka

katalogové číslo: WST52

cena: 180 Kč

   

Sova Bohyně Athény, magnetka. Rozměr: 6,2 x 3,7 cm.

Více informací

HÉRAKLÉS - soška

katalogové číslo: SAQ14

cena: 5 000 Kč

   

Tento známý řecký hrdina se proslavil velkými činy, neboť zbavil svět mnoha různých nestvůr a zlých bytostí. Za všechno toto úsilí ho bohové odměnili, pozvedli na nebe a obdařili ho nesmrtelností. V Řecku byl Héraklés symbolem člověka, který svými činy dosáhl dokonalosti. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 240x435x150 mm; 10,45 kg.

Více informací

Athénská mince, magnet

katalogové číslo: WPQ17

cena: 125 Kč

   

Dle originálu řecké mince, která měla hodnotu čtyř drachem. Jsou na ní vidět iniciály města Athén a sova, která byla posvátným zvířetem Bohyně Athény, ochránkyně Athén. Mince byla vyražena během perských válek (kolem r. 500 př. n. l.), kdy město potřebovalo velkou ochranu své Bohyně, protože se dvakrát muselo postavit Peršanům. Velikost: 5 x 85 × 85 mm. Material: umělý kámen.

Více informací

Vitruviánský muž, Leonardo da Vinci, magnet

katalogové číslo: WPQ18

cena: 165 Kč

   

Leonardo da Vinci (1452–1519) byl všestranným renesančním umělcem a vynálezcem. Zde je zachycen tzv. „vitruviánský muž“, lidské tělo vepsané do čtverce a kružnice – dvou základních geometrických vzorů. Pojmenován je podle římského architekta Vitruvia, který se zabýval proporcemi lidského těla. Velikost: 5 x 85 × 85mm. Materiál: umělý kámen.

Více informací

PEGAS

katalogové číslo: SAQ20

cena: 340 Kč

   

Pegas byl okřídlený kůň, Poseidónův syn zrozený z krve Medúzy, již zabil Perseus. Později byl Pegas symbolem básníků, kteří na něm létali na Parnas k Múzám pro inspiraci. Originálem reliéfu je terakota na fasádě chrámu v Tarquinii. Vznikl přibližně ve 4. století př. n. l. Reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 75x70x30 mm; 0,05 kg.

Více informací

Asklépios

katalogové číslo: SAQ02

cena: 400 Kč

   

Byl Bohem lékařství. Lékařskému umění se od svého otce Apollóna naučil tak dokonale, že dokázal nejen léčit všechny nemoci, ale dokonce i křísit mrtvé. Protože tím však porušil řád světa, byl zabit Diovým bleskem a stal se bohem. Tento reliéf představuje sochu, která byla sestavena z fragmentů pocházejících přibližně ze 4.-3. století př. n. l. Nyní se nachází v muzeu v Epidauru. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 130x220x20 mm; 0,65 kg.

Více informací

ATÉNA MELANCHOLICKÁ

katalogové číslo: SAQ03

cena: 870 Kč

   
Athéna byla bohyní moudrosti a vítězné války, ochránkyní práv, spravedlnosti a umění. Chránila rovněž město Athény. Podle řeckých tradic se zrodila z Diovy hlavy. Toto je reprodukce mramorového votivního reliéfu, jenž zobrazuje Athénu truchlící nad padlými athénskými bojovníky. Pochází z let 460 - 450 př. n. l. a nyní jej lze spatřit v Muzeu na Akropolis v Athénách. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Cca 125x200x20 mm; 0,60 kg.

Více informací

BOHYNĚ ATHÉNA - plastika

katalogové číslo: SAQ04

cena: 685 Kč

   
Řecká bohyně Athéna byla dcerou nejvyššího boha Dia. Byla bohyní moudrosti a vítězné války, ochránkyní práva, spravedlnosti, umění a řemesel. Dle symboliky mýtů byla zosobněním Diovy moudrosti a síly. Od počátku až do konce klasického Řecka byla ochrannou bohyní Řeků a patronkou Athén. Tento reliéf se nyní nachází v Archeologickém muzeu v Athénách. Reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměry: cca 130x170x20 mm; 0,65 kg.

Více informací

DISK Z FAISTU

katalogové číslo: SAQ05

cena: 1 700 Kč

   

Tento disk nalezený v krétském městě Faistu v roce 1908 pochází z období 2000-1700 př. n. l. Je vyroben z terakoty a písmo do něj vytlačené je hieroglyfickou podobou tzv. lineárního písma A, dosud nerozluštěného krétského písma. Další fází tohoto písma je lineární písmo B, jež vedlo k objasnění souvislostí mezi starověku Krétou a kulturou v Mykénách. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 190x230x70 mm; 0,95 kg.

Více informací

produkty
Doporučujeme
velkomoravské šperky
nové produkty
Kosovo je Srbija
0 Kč
rozšířené
Slovensko
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Další informace