rozšířené
Přejít na menu nové zboží

sošky, dekorace / Evropa / antika

antika

Antika - reprodukce antických - řeckých, římských a etruských uměleckých děl.

1-18 z 21 celkem

ZELENÝ MUŽ, maskaron, nástěnná dekorace

katalogové číslo: WPQ16

cena: 385 Kč

   

Zelený Muž - známý téměř ze všech evropských kultur, On je zpodobněním života, měnících se ročních cyklů, síly přírody ... Velikost: 8 x 13 cm. Vlastní návrh (Kati) a výroba. Materiál: umělý kámen na bázi pryskyřice, ručně malováno.

Zelený Muž Tvář

Autorský návrh přívěšku.

Více informací

Apollon při úlitbě

katalogové číslo: SAQ01

cena: 480 Kč

   

Apollón byl synem boha Dia a Titánky Léty. Byl bohem světla a slunce, ochráncem života a pořádku a rovněž vůdcem Múz - bohyní krásných umění. Tato umění sám provozoval a vynikal zejména ve hře na lyru. Reliéf byl vytvořen podle malby na dně číše nalezené v Delfách. Číše byla vyrobena kolem roku 470 př. n. l. a nyní se nachází v Archeologickém muzeu v Delfách. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 85x145x15 mm; 0,55 kg.

Více informací

BUSTA VOZATAJE Z DELF

katalogové číslo: SAQ19

cena: 2 650 Kč

   

Tato socha vozataje patřila do velkého sousoší čtyřspřeží, jehož zbytky byly nalezeny v Delfách. Nádherná bronzová socha, připisovaná řeckému sochaři Onatovi, byla vytvořena kolem roku 475 př. n. l. Nyní se nachází v Národním muzeu v Athénách. Reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 115x245x115 mm; 2,95 kg

Více informací

NÁPIS Z DELF

katalogové číslo: SAQ16

cena: 1 000 Kč

   

Tato reprodukce nese řecký nápis "Poznej sebe sama". Celý nápis, jenž se nacházel nad vchodem Apollónova chrámu v Delfách, zněl: "Poznej sebe sama, a poznáš universum a bohy." V minulosti byl vodítkem všech, kteří se snažili hledat a následovat moudrost, protože nalezení hodnot v sobě samém je základním předpokladem k nalezení skutečné moudrosti. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 580x150x50 mm; 2,9 kg.

Více informací

MEDAILON ALEXANDRA MAKEDONSKÉHO

katalogové číslo: SAQ15

cena: 420 Kč

   

Alexandr Makedonský zvaný Veliký (356 - 323 př. n. l.) byl jedním z největších starověkých vojevůdců. Zde je zobrazen jako syn boha Amona, a proto mu z čela vystupují rohy posvátného Amonova berana. Reprodukce představuje lícovou stranu ptolemaiovské mince přibližně z období kolem roku 300 př. n. l. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 160x160x15 mm; 0,40 kg.

Více informací

HÉRAKLÉS - soška

katalogové číslo: SAQ14

cena: 5 000 Kč

   

Tento známý řecký hrdina se proslavil velkými činy, neboť zbavil svět mnoha různých nestvůr a zlých bytostí. Za všechno toto úsilí ho bohové odměnili, pozvedli na nebe a obdařili ho nesmrtelností. V Řecku byl Héraklés symbolem člověka, který svými činy dosáhl dokonalosti. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 240x435x150 mm; 10,45 kg.

Více informací

PEGAS

katalogové číslo: SAQ20

cena: 340 Kč

   

Pegas byl okřídlený kůň, Poseidónův syn zrozený z krve Medúzy, již zabil Perseus. Později byl Pegas symbolem básníků, kteří na něm létali na Parnas k Múzám pro inspiraci. Originálem reliéfu je terakota na fasádě chrámu v Tarquinii. Vznikl přibližně ve 4. století př. n. l. Reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 75x70x30 mm; 0,05 kg.

Více informací

Asklépios

katalogové číslo: SAQ02

cena: 400 Kč

   

Byl Bohem lékařství. Lékařskému umění se od svého otce Apollóna naučil tak dokonale, že dokázal nejen léčit všechny nemoci, ale dokonce i křísit mrtvé. Protože tím však porušil řád světa, byl zabit Diovým bleskem a stal se bohem. Tento reliéf představuje sochu, která byla sestavena z fragmentů pocházejících přibližně ze 4.-3. století př. n. l. Nyní se nachází v muzeu v Epidauru. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 130x220x20 mm; 0,65 kg.

Více informací

ATÉNA MELANCHOLICKÁ

katalogové číslo: SAQ03

cena: 870 Kč

   
Athéna byla bohyní moudrosti a vítězné války, ochránkyní práv, spravedlnosti a umění. Chránila rovněž město Athény. Podle řeckých tradic se zrodila z Diovy hlavy. Toto je reprodukce mramorového votivního reliéfu, jenž zobrazuje Athénu truchlící nad padlými athénskými bojovníky. Pochází z let 460 - 450 př. n. l. a nyní jej lze spatřit v Muzeu na Akropolis v Athénách. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Cca 125x200x20 mm; 0,60 kg.

Více informací

BOHYNĚ ATHÉNA - plastika

katalogové číslo: SAQ04

cena: 685 Kč

   
Řecká bohyně Athéna byla dcerou nejvyššího boha Dia. Byla bohyní moudrosti a vítězné války, ochránkyní práva, spravedlnosti, umění a řemesel. Dle symboliky mýtů byla zosobněním Diovy moudrosti a síly. Od počátku až do konce klasického Řecka byla ochrannou bohyní Řeků a patronkou Athén. Tento reliéf se nyní nachází v Archeologickém muzeu v Athénách. Reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměry: cca 130x170x20 mm; 0,65 kg.

Více informací

DISK Z FAISTU

katalogové číslo: SAQ05

cena: 1 700 Kč

   

Tento disk nalezený v krétském městě Faistu v roce 1908 pochází z období 2000-1700 př. n. l. Je vyroben z terakoty a písmo do něj vytlačené je hieroglyfickou podobou tzv. lineárního písma A, dosud nerozluštěného krétského písma. Další fází tohoto písma je lineární písmo B, jež vedlo k objasnění souvislostí mezi starověku Krétou a kulturou v Mykénách. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 190x230x70 mm; 0,95 kg.

Více informací

SOŠKA MINERVY

katalogové číslo: SAQ17

cena: 800 Kč

   

Původně etruská bohyně, kterou Římané ztotožnili s Athénou. Byla bohyní moudrosti, řemesel a umění. Později se stala i bohyní vítězné války a ochránkyní Říma. Byla dcerou Jova a říkalo se, že je přímo jeho myšlenkou. Naše reprodukce zachycuje Minervu s charakteristickými atributy: štítem a kopím. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 70x240x60 mm; 0,75 kg.

Více informací

HERMÉS A AFRODITA

katalogové číslo: SAQ06

cena: 770 Kč

   

Tento helénský reliéf zachycuje boha Herma, jak sděluje Afrodítě, bohyni čisté lásky, poselství. Hermés byl poslem bohů a jeho atributy byly hůl obtočená hady, klobouk a okřídlené sandály. Reliéf pochází z jihoitalského města Locri z období 5. - 3. st. př. n. l. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 190x130x10 mm; 0,75 kg.

Více informací

VENUŠE Z MÉLU - socha

katalogové číslo: SAQ18

cena: 2 700 Kč

   

Představitelka ženské krásy. Bohůmžel není z masa a kostí :( ale z pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 110 x 330 x 100 mm; 1,55 kg.

Více informací

HIPPOKRATOVA HŮL

katalogové číslo: SAQ07

cena: 460 Kč

   

Latinský název je "caduceus". Hůl je ovinutá hadem, který pije z misky na jejím vrcholu. Bývala odznakem hlasatele, symbolem moci a vlády. Vinoucí se had byl symbolem spojení s mocnými silami země, spojení nebe se zemí a také symbolem léčivé přírodní síly. Hippokratés byl nejslavnějším lékařem starověku. Reliéf pochází z Asklépiova chrámu v Epidauru ze 4. st. př. n. l. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 55x165x30 mm; 0,25 kg.

Více informací

ODYSSEUS

katalogové číslo: SAQ08

cena: 3 000 Kč

   

Velký řecký hrdina proslavený svou dlouhou cestou z trojské války domů byl příkladem důmyslnosti a chytrosti. Přestože proti němu stál sám Bůh moří Poseidón, Odysseus nakonec všechny nástrahy překonal, vždy našel řešení, jak vyváznout z nebezpečné situace. Za své činy byl odměněn věrnou láskou své ženy Pénelopy. Reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 225x390x130 mm; 6,05 kg.

Více informací

PLATON - socha

katalogové číslo: SAQ09

cena: 885 Kč

   

Tento řecký filosof žil v letech 427 - 347 př. n. l. Svého učitele Sókrata zvěčnil v mnoha dialozích, v nichž tato osobnost vystupuje jako ústřední postava. Platón v r. 384 př. n. l. založil Akademii, slavnou filosofickou školu, která existovala téměř 1000 let a stejně jako její zakladatel ovlivnila celou pozdější západní filosofii. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 100x300x55 mm; 1,6 kg.

Více informací

SOKRATES

katalogové číslo: SAQ10

cena: 950 Kč

   

Filosof Sokrates žil v letech 469 - 399 př. n. l. Vynikal svou morálkou, kterou neváhal odvážně šířit. Byl lživě obviněn z toho, že kazí mládež a neuznává bohy, a poté odsouzen k smrti. Ctil však zákony athénské společnosti a přijal smrt se stejným klidem a odvahou, s jakou prožil celý svůj život. Originál pochází z 2. st. př. n. l. a nachází se v Britském muzeu v Londýně. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměr cca 140x280x90 mm; 1,3 kg

Více informací

produkty
Doporučujeme
historické šperky
nové produkty
geologie minerály archeologie Kosovo je Srbija
0 Kč
rozšířené
Slovensko
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Další informace