Asklépios

400 Kč
Dostupnost: do 1 týdne

Byl Bohem lékařství. Lékařskému umění se od svého otce Apollóna naučil tak dokonale, že dokázal nejen léčit všechny nemoci, ale dokonce i křísit mrtvé. Protože tím však porušil řád světa, byl zabit Diovým bleskem a stal se bohem. Tento reliéf představuje sochu, která byla sestavena z fragmentů pocházejících přibližně ze 4.-3. století př. n. l. Nyní se nachází v muzeu v Epidauru. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 130x220x20 mm; 0,65 kg.