MEDAILON ALEXANDRA MAKEDONSKÉHO

470 Kč
1-2 týdny

Alexandr Makedonský zvaný Veliký (356 - 323 př. n. l.) byl jedním z největších starověkých vojevůdců. Zde je zobrazen jako syn boha Amona, a proto mu z čela vystupují rohy posvátného Amonova berana. Reprodukce představuje lícovou stranu ptolemaiovské mince přibližně z období kolem roku 300 př. n. l. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr?cca 160x160x15 mm; 0,40 kg.