PLATON - socha

1 200 Kč
4-6 týdnů

Tento řecký filosof žil v letech 427 - 347 př. n. l. Svého učitele Sókrata zvěčnil v mnoha dialozích, v nichž tato osobnost vystupuje jako ústřední postava. Platón v r. 384 př. n. l. založil Akademii, slavnou filosofickou školu, která existovala téměř 1000 let a stejně jako její zakladatel ovlivnila celou pozdější západní filosofii. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 100x300x55 mm; 1,6 kg.