rozšířené
Přejít na menu nové zboží

sošky, zahradní dekorace / starý Egypt, sochy

starý Egypt, sochy

Sošky a nástěnné plastiky se staroegyptskou tematikou.

Materiálem je vesměs umělý kámen na bázi cementového pojiva.

1-18 z 30 celkem

ANKH - plastika

katalogové číslo: SEG01

cena: 300 Kč

   
Ankh, starodávný egyptský symbol věčného života, představoval také nebeského dokonalého člověka, v němž se odráží celé universum. Na této reprodukci můžeme vidět ještě další dva důležité egyptské symboly: džed, sloup stability, pevného spojení mezi nebem a zemí. A také hůl, která egyptským bohům dávala schopnost kráčet v temnotách hmoty a vyhýbat se všem jejím nebezpečím. Tento Ankh byl nalezen v núbijských pyramidách z okolí Gabal Barkal. Nyní se nachází v Britském museu v Londýně. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměry: cca 57x123x15 mm; 0,1 kg.

Více informací

AMENOPHIS II.

katalogové číslo: SEG15

cena: 2 600 Kč

   

Faraón 18. dynastie, jenž pečoval především o udržení říše, kterou dostal po svém předchůdci. Dal např. rozšířit Amonův chrám v Karnaku, vyzdobil kapli bohyně Hathor v chrámu Hatšepsut a mnohé jiné opravoval. Originál se nachází v Louvru v Paříži. Rozměry: cca 280x210x200 mm; 5,9 kg.

Více informací

BA

katalogové číslo: SEG16

cena: 820 Kč

   

Malba pochází z hrobky královny Nefertari postavené kolem roku 1270 př. n. l. Ba představuje duši královny v podobě ptáka, který sedí na střeše chrámu připravený vzlétnout do Země Bohů - Amenti. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 120x215x15 mm; 0,75 kg.

Více informací

UROBOROS, dekorace na zeď

katalogové číslo: WPQ20

cena: 295 Kč

   

Uroboros neboli ouroboros - požírač ocasu je starodávný symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas. Tento symbol se pojí s alchymií, gnosticismem a hermetismem. Představuje cyklickou podstatu věcí, nekonečný návrat od konce k začátku, sebezničení a sebeobnovu. Na některých zobrazeních je Uroboros z poloviny bílý (světlý) a z poloviny černý (tmavý), což naznačuje symboliku jin-jang, znázorňující dualitu věcí; vzájemně se doplňujících opačných principů. Také bývá stočený do tvaru ležící osmičky, symbolu nekonečna.

Velikost: 10 x 140 × 155mm. Materiál: umělý kámen.

Více informací

HATHOR

katalogové číslo: SEG17

cena: 720 Kč

   

Byla Bohyní nebe, Matkou bohů, ochránkyní žen a zemřelých. Byla nazývána "Paní Egypta", "Paní cizích zemí" nebo také "Kojná krále", byla uctívána a zobrazována v podobě krávy nebo ženy s kravskými rohy, mezi nimiž se nacházelo slunce. Její jméno znamená "Dům (Boha) Hora". Reliéf pochází z doby Ptolemaiovců. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 270x300x30 mm; 1,9 kg.

Více informací

HLAVA SFINGY

katalogové číslo: SEG18

cena: 3 000 Kč

   

Originál této hlavy je z červené asuánské žuly. Pochází z doby 18. dynastie a je uložen v muzeu v Záhřebu. Sfinga ve starověkém Egyptě byla mytické zvíře s hlavou krále nebo boha a představovala sjednocení čtyř základních elementů: země, vody, vzduchu a ohně. Sfinga byla považována za strážce posvátných míst a přinášela zkázu tomu, kdo takové místo znesvětil. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 260x240x200 mm; 8,4 kg.

Více informací

HORUS - sokol

katalogové číslo: SEG19

cena: 400 Kč

   

Horus byl Bohem slunce, nebe a světla a patřil do božské trojice Osiris - Isis - Horus. Zobrazován byl v podobě sokola nebo muže se sokolí hlavou. V dávných dobách byl vládcem Egypta a je považován za předka pozdějších faraónů. Reliéf je ze stěny krypty chrámu bohyně Hathor v Dendeře z roku 1400 př. n. l. a nyní se nachází v Umělecko-historickém muzeu ve Vídni. Reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 85x85x15 mm; 0,35 kg.

Více informací

ACHNATON

katalogové číslo: SEG14

cena: 415 Kč

   

Nefercheprure waenre Achnaton, původním jménem Amenhotep (IV.), byl panovník 18. dynastie vestarověkém Egyptě v období Nové říše, manžel proslulé královny Nefertiti. Vládl přibližně v letech 1359–1342 nebo 1352–1336 př. n. l.


Více informací

ANUBIS - černý

katalogové číslo: SEG02

cena: 850 Kč

   
Anubis byl uctíván v podobě černého šakala nebo psa. Patřil mezi nejdůležitější egyptské Bohy, byl průvodcem mrtvých a Bohem mumifikace. Doprovázel zemřelé k poslednímu soudu, při kterém byla jejich duše vážena na vahách spravedlnosti. Reliéf pochází přibližně ze 4.-3. století př. n. l. a nyní se nachází v pařížském Louvru. Reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměry cca 160x255x20 mm; 1,0 kg.

Více informací

ANUBIS S VÁHOU

katalogové číslo: SEG04

cena: 490 Kč

   
Tento reliéf, pocházející z Aniho papyru, zachycuje detail z tzv. Vážení duše, kterého se duše účastní po smrti. Při Vážení duše, jak je Egypťany nazýván tzv. poslední soud, jsou zváženy všechny skutky člověka, dobré i zlé. Bůh Anubis, který obsluhuje váhy, je průvodcem duše po smrti. Aniho papyrus byl nalezen v Thébách a nyní se nachází v Britském muzeu. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměry: cca 130x145x10 mm; 0,45 kg.

Více informací

ANUBIS - BAREVNÝ

katalogové číslo: SEG03

cena: 850 Kč

   

Anubis byl uctíván v podobě černého šakala nebo psa. Patřil mezi nejdůležitější egyptské bohy, byl průvodcem mrtvých a bohem mumifikace. Doprovázel zemřelé k poslednímu soudu, při kterém byla jejich duše vážena na vahách spravedlnosti. Reliéf pochází přibližně ze 4.-3. století př. n. l. a nyní se nachází v pařížském Louvru. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměry cca 160x255x20 mm; 1,0 kg.

Více informací

NEFERTARI

katalogové číslo: SEG20

cena: 785 Kč

   

Královna Nefertari-Mienmut z 19. dynastie byla manželkou faraóna Ramesse II. (1290-1224 př. n. l.), jenž se zasloužil o velký rozkvět Egypta. Tato nástěnná malba, zachycující Nefertari při ceremonii či náboženském aktu, zdobí královninu hrobku v Údolí královen v Luxoru, která byla postavena kolem roku 1270 př. n. l. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměry cca 120x190x20 mm; 0,60 kg.

Více informací

OSIRIS

katalogové číslo: SEG21

cena: 2 400 Kč

   

Osiris byl synem bohyně Nut a jejího bratra Geba a stal se prvním vládcem Egypta. Zavedl první zákony a naučil lidstvo je dodržovat. Po své smrti a znovuzrození na nebi, k němuž mu pomohla jeho božská manželka bohyně Isis, se stal vládcem nebeského Egypta. Tato soška je reprodukcí sochy z Nové říše, byla nalezena v Sakkáře a dnes se nachází v Egyptském muzeu v Káhiře. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměry cca 120x450x245 mm.

Více informací

ROSETTSKÁ DESKA

katalogové číslo: SEG22

cena: 880 Kč

   

Rosettská deska byla nalezena roku 1799 Napoleonovými vojáky poblíž města Rosetty. Obsahuje nápis z doby vlády Ptolemaia V. ve třech odlišných typech písma - v egyptských hieroglyfech, v démotickém písmu a řecké alfabetě. Podle této desky rozluštil geniální jazykovědec Champollion egyptské hieroglyfy, a tím otevřel bránu do zázračného světa starověkého Egypta. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rpzměry cca 240x300x15 mm; 1,15 kg.

Více informací

RELIÉF Z TRŮNU THUTMOSE III.

katalogové číslo: SEG13

cena: 550 Kč

   

Thutmose III. (1490 - 1436 př. n. l.) nastoupil na trůn po královně Hatšepsut jako příslušník 18. dynastie, kterou začala Nová říše. Za své vlády podnikl 17 vojenských výprav do Malé Asie a dobyl pevnost Kadeš. Tento reliéf pochází z trůnu sochy Thutmose III. v Karnaku. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměry cca 190x140x20 mm; 0,7 kg.

Více informací

BOHYNĚ MAAT

katalogové číslo: SEG05

cena: 360 Kč

   

Byla dcerou boha slunce Re. Jako bohyně pravdy a spravedlnosti byla přítomna v okamžiku smrti, kdy se vážila duše zemřelého. Protože však nic není lehčí než její pírko, musel člověk vést velmi ctnostný život, aby u tohoto soudu uspěl. Reliéf pochází přibližně z doby 19. dynastie (období 1310-1200 př. n. l.). Jeho reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného plniva. Rozměry cca 80x140x15 mm; 0,25 kg.

Více informací

SKARABEUS NA BÁRCE

katalogové číslo: SEG23

cena: 830 Kč

   

Tento reliéf znázorňuje posvátného egyptského brouka skarabea, symbol učedníka hledajícího dokonalost. Podobu skarabea míval také egyptský bůh Cheprer, který představoval v určitém aspektu slunce a byl ochráncem učedníků. Skarabeus stojí na sluneční bárce obklopen posvátnými symboly a nad hlavou nese Slunce, symbol dokonalosti. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměry cca 140x130x20 mm; 0,45 kg.

Více informací

HORUS

katalogové číslo: SEG24

cena: 420 Kč

   
Horus, Bůh slunce, nebe a světla, byl jedním z nejstarších egyptských bohů a patřil do božské trojice Osiris - Isis - Horus. Po vítězství nad Sethem, bratrem Osirida, se stal dědicem pozemského Osiridova panství a vládcem Egypta. Zobrazován byl v podobě sokola nebo muže se sokolí hlavou. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi pryskyřičného pojiva. Rozměry: cca 45x145x30 mm; 0,17 kg.

Více informací

produkty
Doporučujeme
šperky s kameny
nové produkty
Kosovo je Srbija
0 Kč
rozšířené
Slovensko
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Další informace