VUK, kovaný raně středověký nůž

Příslušenství:
1 550 Kč