Zpět do e-shopu

Plátový kabátec a tzv. zbroj přechodného typu

Plátový kabátec a tzv. zbroj přechodného typu
Zbrojířství Neděle, 16. červen 2024

Ochrana trupu s pomocí železných plátů s pádem západořímské říše upadla v zapomnění, a tak nejkvalitnější dostupnou zbroj raného středověku představovalo kroužkové pletivo. Ochranné prvky tvořené železným plechem se omezovaly pouze na přilbu a příležitostně na částečnou a omezenou ochranu končetin.

Tento trend pokračoval i do vrcholného středověku, avšak tam došlo během 13. století ke změně – pro druhou polovinu tohoto století jsou doložené tzv. plátové kabátce. Ty byly tvořené kovovými pláty, nanýtovanými na kůži, která střihem připomínala vestu. Plátový kabátec, který mohl být také potažen barevnou textilií, se nosil přes kroužkovou zbroj a obvykle se zapínal na zádech.

Socha sv. Mořice, zhotovená c. 1250, z katedrály sv. Kateřiny a Mořice v Magdeburgu. Svatý Mořic, který je tradičně zobrazován jako ozbrojenec, je oblečen do kroužkové zbroje a plátového kabátce. Wikimedia Commons

V průběhu 14. století na tento vývoj navázaly další novinky: kroužkovou zbroj stále častěji doplňovala plátová ochrana ramen, loktů, kolen a postupně celých končetin. Plátový kabátec, který původně obepínal trup bojovníka jako neforemný válec, začal být postupně anatomicky tvarován. Tímto způsobem vznikla ve 2. polovině 14. století tzv. „zbroj přechodného typu“ – jízdní těžkooděnec, který nosil tuto zbroj, byl již z větší části chráněn pláty a kroužkové pletivo plnilo čím dál více úlohu ochrany slabin. 

Ozbrojenci v tzv. zbrojích přechodného typu odvádějí zajatce během povstání „Jacquerie“ v roce 1358 ve Francii. Samotná iluminace pochází z období c. 1375-1380. Grandes Chroniques de France. Wikimedia Commons

Trup byl chráněn plátovým kabátcem, který byl již většinou anatomicky tvarovaný a na hrudi jej tvořily poměrně velké segmenty plechu, avšak stále ještě to nebyl kyrys. První kyrysy se začaly objevovat během druhé poloviny 14. století a zpočátku to byly pouze přední hrudní pláty, zatímco plátový kabátec chránil trup bojovníka ze všech stran. Zbroje přechodného typu se používaly ještě v první polovině 15. století, kdy je postupně nahrazovaly celoplátové zbroje. 

A co číst dál