CHODSKÝ ČAKAN - chodská sekera

6 710 Kč
2-3 týdny

Pokud se zeptáte svého potomka, co je čakan, většinou Vám neodpoví. Někteří si možná vzpomenou na valašku. Je tu však téměř zapomenutý chodský čakan.  Čakan používala chodská stráž při obraně hranic království a dodnes zůstává doplňkem tradičního mužského chodského kroje.

Chodové střežili zemské hranice mezi Čechami a Bavorskem v okolí Domažlic, Tachova a Přimdy. Chodové byli svobodní lidé, jen král byl nad nimi. Za své služby se těšili mnohým výsadám. Chodové střežili zemskou hranici a zjišťovali, zda nedošlo k nepřátelskému vpádu. Hranici bránili a signalizovali hrozící nebezpečí. Chodské obce vlastnily společnou pečeť a prapor s párem bot. Roku 1621 se Chodové dostávají pod zástavu Wolfa Viléma Lammingena z Albernreuthu. Lammingerové omezovali jejich svobody, a tak došlo k povstání pod vedením Jana Sladkého Koziny. V roce 1918 byl nově vznikající 10. pěší střelecký pluk nově utvářené 3. divize Československých legií na Rusi pojmenován "pluk Jana Sladkého Koziny z Hrádku"

  • Celková délka: 161 cm
  • Délka hlavy sekery: 21 cm
  • Délka ostří: 14,3 cm
  • Ostří: ostrý čakan