židovské mince

Židovské mince

První židovské mince byly vydávány oficiálně již od 4. století př. n. l. se svolením Peršanů, kteří měli v té době nadvládu; šlo často o mince se sovou (inspiraci řeckými mincemi s bohyní Aténou) a nápisem Yehud – perským výrazem pro judejskou provincii. Za vlády Antiocha VII (Seleukovská říše) se vydávaly napůl syrské, napůl izraelské mince s motivem lilie symbolizujícím Jeruzalém. První čistě židovské mince se vydávaly od roku 135 př. n. l. (Hasmoneonské království založené po úspěšném povstání Šimona Makabejského). Římané samozřejmě za doby tamní nadvlády razili nové typy mincí, značně se od sebe lišících za různých správců (např. Herodes vydával mince se širokým spektrem motivů včetně první živé bytosti – orla – od perských dob); Židé sami vydávali vlastní mince za dob povstání proti Římanům (z těch dob se v Izraeli často nalézají římské mince, které mají jen přeražený povrch). Zvláštní skupinou jsou později mince vydávané křižáky. Zajímavostí jsou evropské padělky antických hebrejských mincí vydávané od přibližně 16. st., které údajně obdržel Jidáš za svou zradu.

cena
95 Kč150 Kč