erotické mince a žetony

Erotické mince a žetony

Z římské doby není známo přímé vyobrazení lechtivých motivů na mincích (oběživu), přestože nahé postavy na mincích byly zobrazovány běžně. Mimo standardní mince razili Římané i zvláštní poukázky - kovové žetony zvané tesserae, které byly rozdávány při různých příležitostech a sloužily například jako vstupenka na představení v cirku. Specifickými tesserami z 1. stol. jsou vzácné erotické žetony, zvané spintriae, které byly původně raženy z bronzu. Jedna strana žetonu zobrazuje milostný akt – vždy muže se ženou, druhá strana nese označení římskou číslicí ve věnci. Známá jsou čísla mezi I. až XVI., přičemž čísla vyšší než 13 jsou velmi vzácná.

Číst více
cena
85 Kč1 150 Kč
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie X, 1. století, replika mince
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: 01 Skladem
  - +
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie IIII, 1. století, replika mince
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: ETC02 Skladem
  - +
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie XII, 1. století, replika mince
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: ETC03 Skladem
  - +
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie XIII, 1. století, replika mince
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: ETC04 Skladem
  - +
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie VI, 1. století, replika mince
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: ETC05 Skladem
  - +
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie VIIII, 1. století, replika mince
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: ETC06 Skladem
  - +
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie III, 1. století, replika mince
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: ETC07 Skladem
  - +
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie VIIII, 1. století, replika mince, staromosaz
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: ETC27 Skladem
  - +
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie IIII, 1. století, replika mince, staromosaz
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: ETC26 Skladem
  - +
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie VI, 1. století, replika mince, staromosaz
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: ETC25 Skladem
  - +
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie XIII, 1. století, replika mince, staromosaz
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: ETC24 Skladem
  - +
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie XII, 1. století, replika mince, staromosaz
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: ETC23 Skladem
  - +
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie III, 1. století, replika mince, staromosaz
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: ETC21 Skladem
  - +
 • -23%
  Řím, erotický žeton Spintrie X, 1. století, replika mince, staromosaz
  110 Kč
  85 Kč
  Katalogové číslo: ETC20 Skladem
  - +
 • | 1 |

  Antické Řecko

  Starověcí Řekové obecně neměli potíže se zobrazováním nahých lidských těl. Nahota byla v antice považována za přirozenou stránku života. Svědčí o tom množství zachovaných uměleckých a řemeslných artefaktů – soch, keramiky, ale i mincí. Vzácnější jsou ovšem vyobrazení postav ve zřetelně sexuálních pozicích, jako jsou například satyr a nymfa na archaických mincích pocházejících z řecké Makedonie a z ostrova Thasos.

  Antický Řím

  Z římské doby není známo přímé vyobrazení sexuálních motivů na mincích (oběživu), přestože nahé postavy na mincích byly zobrazovány běžně. Mimo standardní mince razili Římané i zvláštní poukázky - kovové žetony zvané tesserae, které byly rozdávány při různých příležitostech a sloužily například jako vstupenka na představení v cirku.

  Specifickými tesserami z 1. stol. jsou vzácné erotické žetony, zvané spintriae, které byly původně raženy z bronzu. Jedna strana žetonu zobrazuje milostný akt – vždy muže se ženou, druhá strana nese označení římskou číslicí ve věnci. Známá jsou čísla mezi I. až XVI., přičemž čísla vyšší než 13 jsou velmi vzácná.

  Dnes pouze tušíme, za jakým účelem byly tyto žetony zhotovovány. Někteří odborníci uvádějí, že jejich hlavní funkcí byl vstup do veřejného domu a čerpání služby zobrazené na žetonu. Vyobrazení služby mělo údajně překlenovat jazykovou bariéru mezi národy celé Římské říše; kupříkladu syrský námořník, který právě připlul do Říma a neuměl ani slovo latinsky, podle obrázku věděl přesně co jej čeká. Podle jiných se však jednalo o speciální hrací známky, podobné dnešním erotickým kartám, či početní žetony používané při některé ze stolních her.

  Paralelou k těmto erotickým žetonům jsou římské žetony sloužící jako vstupenky do cirku nebo odběrní poukázky na potraviny. Tyto většinou nesly na jedné straně portrét císaře. Avšak zobrazit císaře na žetonu s erotickou tématikou bylo nemyslitelé, proto rubní strana spintrií nese číselné označení, snad hodnotu žetonu. Podle v současnosti nejrozšířenějšího názoru se opravdu jednalo o poukázky na sexuální služby, které byly rozdávány zdarma, ne ovšem v takové míře, jako žetony na chléb a hry.

  Renesance

  Renesance se pokoušela navázat na antické řecké a římské umění a čerpala z něj. Podoba muž­ského údu byla pro staré Řeky sym­bolem plodivé přírodní síly a sám fallos byl znakem Satyrů, průvodců boha vína Dionýsa. Tito Satyrové pak v renesanci znázorňovali žádostivost, podobně jako Pan, bůh stád a lovu, se kterým splývají. Jsou to démoni divoké, nezkrocené pří­rody. Řecké slovo pan znamená všechno - prostupuje všechny věci. Hlava složená z penisů ukazuje, že její majitel nemyslí na nic jiného, medaile znázorňuje přírodní, nekultivovanou sexualitu ovládající muže. Motiv nebyl v Itálii 16. století neobvyklý, například Francesco Urbini vyzdobil hlavou složenou z penisů žertovný majolikový talíř z let 1530 - 1537.