starý Egypt, sochy

Starý Egypt, sochy

Sošky a nástěnné plastiky se staroegyptskou tematikou.

Materiálem je vesměs umělý kámen na bázi cementového pojiva.

cena
240 Kč3 000 Kč
 • HATHOR, nástěnná dekorace

  Katalogové číslo: SAQ28
  Cena: 370 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Hieroglyfický zápis Bohyně Hathor, která v egyptském nábožensktví plnila různé role; jako nebeská bohyně byla matkou a partnerkou Hora a Boha Slunce Ra. materiál umělý kámen, ručně malováno rozměry 135 x 135 x 15 mm
 • ANKH, nástěnná dekorace

  Katalogové číslo: WPQ27
  Cena: 470 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Ankh, starodávný egyptský symbol věčného života, představoval také nebeského dokonalého člověka, v němž se odráží celé universum. materiál umělý kámen povrchová úprava patina rozměry 75 x 165 x 10 mm
 • HORUS

  Katalogové číslo: SEG24
  Cena: 420 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Horus, Bůh slunce, nebe a světla, byl jedním z nejstarších egyptských bohů a patřil do božské trojice Osiris - Isis - Horus. Po vítězství nad Sethem, bratrem Osirida, se stal dědicem pozemského Osiridova panství a vládcem Egypta. Zobrazován byl v podobě sokola nebo muže se sokolí hlavou. Naše…
 • SKARABEUS - velký

  Katalogové číslo: SEG10
  Cena: 550 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Tato soška znázorňuje posvátného egyptského brouka skarabea, symbol učedníka hledajícího dokonalost. Na spodní straně skarabea bývaly vyryty úryvky ze svatých knih. Sošky skarabeů se dávaly též do hrobů, aby pomohly mrtvému přejít na "druhý břeh". Egyptský bůh Cheprer, který představoval v určitém…
 • ANUBIS S VÁHOU

  Katalogové číslo: SEG04
  Cena: 490 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Tento reliéf, pocházející z Aniho papyru, zachycuje detail z tzv. Vážení duše, kterého se duše účastní po smrti. Při Vážení duše, jak je Egypťany nazýván tzv. poslední soud, jsou zváženy všechny skutky člověka, dobré i zlé. Bůh Anubis, který obsluhuje váhy, je průvodcem duše po smrti. Aniho papyrus…
 • ANUBIS - černý

  Katalogové číslo: SEG02
  Cena: 850 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Anubis byl uctíván v podobě černého šakala nebo psa. Patřil mezi nejdůležitější egyptské Bohy, byl průvodcem mrtvých a Bohem mumifikace. Doprovázel zemřelé k poslednímu soudu, při kterém byla jejich duše vážena na vahách spravedlnosti. Reliéf pochází přibližně ze 4.-3. století př. n. l. a nyní se…
 • ANKH - plastika

  Katalogové číslo: SEG01
  Cena: 300 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Ankh, starodávný egyptský symbol věčného života, představoval také nebeského dokonalého člověka, v němž se odráží celé universum. Na této reprodukci můžeme vidět ještě další dva důležité egyptské symboly: džed, sloup stability, pevného spojení mezi nebem a zemí. A také hůl, která egyptským bohům…
 • OKŘÍDLENÁ ISIS, nástěnná dekorace

  Katalogové číslo: SAQ29
  Cena: 950 Kč
  Dostupnost: 1-2 týdny
  - +
  Isis byla nejvyšší bohyní Egypta. Nazývali ji Paní mocných slov a Královna nebes. Byla manželkou nejvyššího egyptského boha Osirida a matkou Hora. Tvořila s nimi božskou trojici Osiris - Isis - Horus. Tento reliéf pochází z období 18. dynastie ze 3. rakve faraóna Tutanchamóna a zachycuje Isis s…
 • FÉNIX, nástěnná dekorace

  Katalogové číslo: WPQ29
  Cena: 300 Kč
  Dostupnost: 1-2 týdny
  - +
  V egyptské mytologii se objevoval jako pták Benu, který byl ztotožňován se samotnou Duší (Ba) boha Re a Osirida. Podle legendy města Heliopolis usedal jako první na pahorek (BenBen), který se vynořil při stvoření světa z prvotního oceánu Nun. Herodotos jej ztotožňuje s Fénixem, který má schopnost…
 • UROBOROS, dekorace na zeď

  Katalogové číslo: WPQ20
  Cena: 350 Kč
  Dostupnost: 1-2 týdny
  - +
  Uroboros neboli ouroboros - požírač ocasu je starodávný symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas. Tento symbol se pojí s alchymií, gnosticismem a hermetismem. Představuje cyklickou podstatu věcí, nekonečný návrat od konce k začátku, sebezničení a sebeobnovu. Na…
 • BA

  Katalogové číslo: SEG16
  Cena: 820 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Malba pochází z hrobky královny Nefertari postavené kolem roku 1270 př. n. l. Ba představuje duši královny v podobě ptáka, který sedí na střeše chrámu připravený vzlétnout do Země Bohů - Amenti. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměr cca 120x215x15 mm; 0,75…
 • HATHOR

  Katalogové číslo: SEG17
  Cena: 720 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Byla Bohyní nebe, Matkou bohů, ochránkyní žen a zemřelých. Byla nazývána "Paní Egypta", "Paní cizích zemí" nebo také "Kojná krále", byla uctívána a zobrazována v podobě krávy nebo ženy s kravskými rohy, mezi nimiž se nacházelo slunce. Její jméno znamená "Dům (Boha) Hora". Reliéf pochází z doby…
 • HLAVA SFINGY

  Katalogové číslo: SEG18
  Cena: 3 000 Kč
  Dostupnost: Není dostupné
  - +
  Originál této hlavy je z červené asuánské žuly. Pochází z doby 18. dynastie a je uložen v muzeu v Záhřebu. Sfinga ve starověkém Egyptě byla mytické zvíře s hlavou krále nebo boha a představovala sjednocení čtyř základních elementů: země, vody, vzduchu a ohně. Sfinga byla považována za strážce…
 • NEFERTARI

  Katalogové číslo: SEG20
  Cena: 785 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Královna Nefertari-Mienmut z 19. dynastie byla manželkou faraóna Ramesse II. (1290-1224 př. n. l.), jenž se zasloužil o velký rozkvět Egypta. Tato nástěnná malba, zachycující Nefertari při ceremonii či náboženském aktu, zdobí královninu hrobku v Údolí královen v Luxoru, která byla postavena kolem…
 • OSIRIS

  Katalogové číslo: SEG21
  Cena: 2 400 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Osiris byl synem bohyně Nut a jejího bratra Geba a stal se prvním vládcem Egypta. Zavedl první zákony a naučil lidstvo je dodržovat. Po své smrti a znovuzrození na nebi, k němuž mu pomohla jeho božská manželka bohyně Isis, se stal vládcem nebeského Egypta. Tato soška je reprodukcí sochy z Nové říše…
 • SKARABEUS NA BÁRCE

  Katalogové číslo: SEG23
  Cena: 830 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Tento reliéf znázorňuje posvátného egyptského brouka skarabea, symbol učedníka hledajícího dokonalost. Podobu skarabea míval také egyptský bůh Cheprer, který představoval v určitém aspektu slunce a byl ochráncem učedníků. Skarabeus stojí na sluneční bárce obklopen posvátnými symboly a nad hlavou…
 • ROSETTSKÁ DESKA

  Katalogové číslo: SEG22
  Cena: 880 Kč
  Dostupnost: 1-2 týdny
  - +
  Rosettská deska byla nalezena roku 1799 Napoleonovými vojáky poblíž města Rosetty. Obsahuje nápis z doby vlády Ptolemaia V. ve třech odlišných typech písma - v egyptských hieroglyfech, v démotickém písmu a řecké alfabetě. Podle této desky rozluštil geniální jazykovědec Champollion egyptské…
 • UŠABTI - střední

  Katalogové číslo: SEG12
  Cena: 600 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Je to magická soška, která tvořila součást výbavy zemřelého a představovala jeho posmrtného služebníka. Její jméno je odvozeno z egyptského "wšbty", což znamená "Ten, kdo odpovídá". Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměry: cca 50x165x40 mm; 0,35 kg.
 • ACHNATON

  Katalogové číslo: SEG14
  Cena: 415 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Nefercheprure waenre Achnaton, původním?jménem?Amenhotep?(IV.), byl?panovník?18. dynastie?vestarověkém Egyptě?v?období?Nové říše, manžel proslulé?královny?Nefertiti. Vládl přibližně v?letech 1359–1342 nebo 1352–1336 př.?n.?l.
 • AMENOPHIS II.

  Katalogové číslo: SEG15
  Cena: 2 600 Kč
  Dostupnost: 2-3 týdny
  - +
  Faraón 18. dynastie, jenž pečoval především o udržení říše, kterou dostal po svém předchůdci. Dal např. rozšířit Amonův chrám v Karnaku, vyzdobil kapli bohyně Hathor v chrámu Hatšepsut a mnohé jiné opravoval. Originál se nachází v Louvru v Paříži. Rozměry: cca 280x210x200 mm; 5,9 kg.
 • BOHYNĚ MAAT

  Katalogové číslo: SEG05
  Cena: 360 Kč
  Dostupnost: 1-2 týdny
  - +
  Byla dcerou boha slunce Re. Jako bohyně pravdy a spravedlnosti byla přítomna v okamžiku smrti, kdy se vážila duše zemřelého. Protože však nic není lehčí než její pírko, musel člověk vést velmi ctnostný život, aby u tohoto soudu uspěl. Reliéf pochází přibližně z doby 19. dynastie (období 1310-1200…
 • DJED

  Katalogové číslo: SEG06
  Cena: 465 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Tento sloup byl symbolem egyptských faraónů. Představoval jejich pevnost a stabilitu, protože ta byla zárukou stability celé říše, která pak mohla vzkvétat a rozvíjet se. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměry cca 105x220x15 mm; 0,75 kg.
 • EGYPTSKÁ LOĎ

  Katalogové číslo: SEG07
  Cena: 835 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Reprodukce vyobrazení z hrobu v Údolí královen. Jedná se o obchodní loď z doby vlády královny Hatšepsut. Hatšepsut byla nejvýznamnější královnou Egypta, protože nebyla pouze manželkou faraóna, ale skutečně vládla. Na trůn nastoupila po králi Thutmosovi II. v roce 1490 př. n. l. Velmi se věnovala…
 • ISIS - VELKÁ A BAREVNÁ

  Katalogové číslo: SEG08
  Cena: 1 200 Kč
  Dostupnost: 1-2 týdny
  - +
  Isis byla nejvyšší bohyní Egypta. Nazývali ji "Paní mocných slov" a "Královna nebes". Byla manželkou nejvyššího egyptského boha Osirida a matkou Hora. Tvořila s nimi božskou trojici Osiris - Isis - Horus. Naše reprodukce zachycuje reliéf ze stěny chrámu z období Ptolemaiovců, na kterém je stojící…