Amerika, indiánské repliky

Amerika, indiánské repliky

Sošky a nástěnné plastiky s inspirací u starých Inků, Mayů a Aztéků.

Materiálem je vesměs pryskyřice na bázi cementového pojiva.

cena
175 Kč970 Kč
 • SARKOFÁG Z PALENQUE, nástěnná dekorace

  Katalogové číslo: WPQ25
  Cena: 750 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Reprodukce desky tvořící víko kamenného sarkofágu. Ten byl nalezen v pyramidě zvané Chrám nápisů v mayském městě Palenque, jež bylo založeno pravděpodobně v roce 642 n. l. Uvnitř sarkofágu se zachovaly pozůstatky bojovníka zvaného Pravý muž. Jeho podoba byla vyobrazena i na sarkofágu. Reliéf je…
 • AZTÉCKÁ POHŘEBNÍ MASKA

  Katalogové číslo: SCE4
  Cena: 780 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Tato aztécká pohřební maska byla používána při pohřebních rituálech, jež měly zajistit zemřelému úspěšný přechod do světa mrtvých. Široce otevřené oči vyjadřují víru ve zrození v novém životě, protože stejně jako ostatní americké kultury i Aztékové věřili v nesmrtelnost lidské duše, která v podobě…
 • AZTÉCKÝ NŮŽ

  Katalogové číslo: SCE6
  Cena: 650 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Reprodukce byla vytvořena podle originálu z obsidiánu, který se používal při obřadech a ceremoniích. Je na něm zobrazen aztécký válečník s orlem. Orel byl symbolem jedné z aztéckých bojovnických škol, jež sloužily k výchově mužů pro válečnou službu králi. Úkolem válečníků bylo především bojovat…
 • PLAKETA Z CHINCULTIKU

  Katalogové číslo: SCE7
  Cena: 920 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Na tomto kamenném disku je zobrazen člověk hrající pelotu, ceremoniální hru středoamerických Indiánů, prostřednictvím níž byly napodobovány přírodní cykly a fenomény. Hrála se s kaučukovým míčkem a cílem bylo jej prohodit kruhovým otvorem ve zdi. Ve vnějším kruhu můžeme najít datum, které odpovídá…
 • QUETZALCOATL

  Katalogové číslo: SCE8
  Cena: 920 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Aztécký bůh Quetzalcoatl byl uctíván jako dárce civilizace. Podle legend to byl v dávných dobách král, který velice moudře vládl a po své smrti se stal bohem. Tato soška zpodobňuje Quetzalcoatla jako Venuši v tlamě opeřeného hada. V tlamě hada můžeme ještě vidět obětní kamenný nůž. Soška je…
 • Reliéf z Chrámu listového kříže

  Katalogové číslo: SCE9
  Cena: 680 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Tento reliéf zobrazuje mayského kněze při obětním obřadu, který byl zasvěcen kukuřici. Ta byla starými Mayi velmi uctívána. Byla jejich základní potravinou a podle mýtu ji kdysi dávno dostali darem přímo od bohů. Reprodukce je detailem reliéfu, na kterém jsou zaznamenány dějiny Mayů přibližně od…
 • THUMI - RITUÁLNÍ NŮŽ

  Katalogové číslo: SCE10
  Cena: 550 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Thumi je ceremoniální nůž. Podle chimúské legendy je na něm zobrazeno božstvo s antropomorfní postavou a křídly, které se dá identifikovat jako král Naymlap. Kultura Chimú je dnes zařazována do období mezi 11. a 15. stoletím. Národ Chimú obýval Mochické údolí v Peru. Reprodukce je vyrobena z…
 • VELKÝ AZTÉCKÝ KALENDÁŘ

  Katalogové číslo: SCE11
  Cena: 970 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Původ aztéckého kalendáře, zvaného "Cuahuxicalli" ("Nádoba orla") nebo také "Sluneční kámen", není znám. Byl objeven v r. 1790 v Tenochtitlanu, starém aztéckém centru (dnes Mexico City - hlavní město Mexika), při opravách katedrály. Tento obrovský čedičový monolit má průměr 3,5 m, tloušťku 1,4 m a…
 • YUM KAAX

  Katalogové číslo: SCE12
  Cena: 450 Kč
  Dostupnost: Skladem
  - +
  Yum Kaax byl mayským bohem kukuřice a "Pánem lesů". Zobrazován byl vždy jako mladík, někdy s kukuřičným klasem vpleteným do vlasů. Byl patronem rolnictví a uctíván byl též jako bůh života, úspěchu a hojnosti. Kukuřice, základní potravina starých Mayů, byla považována za božskou plodinu, kterou…
 • TEZCATLIPOCA, nástěnná dekorace

  Katalogové číslo: WPQ31
  Cena: 490 Kč
  Dostupnost: 1-2 týdny
  - +
  Jeho jméno znamená Bůh kouřícího zrcadla a vděčí za něj černému zrcadlu, zřejmě z obsidiánu, které nosil, a nad kterým se vznášel kouř. Zrcadlo představovalo neviditelný oheň a také sestup slunce do podsvětí. Tezcatlipoca je současně Slunečním Bohem a Bohem Temnoty - neviditelna, Bohem umění vysoké…
 • VÁLEČNÍK S ORLEM A HADEM, nástěnná dekorace

  Katalogové číslo: WPQ32
  Cena: 230 Kč
  Dostupnost: 1-2 týdny
  - +
  Aztécký válečník byl příslušníkem jedné ze škol aztéckých bojovníků. V těchto školách byli vychováváni muži k tomu, aby jako válečníci sloužili králi. U Aztéků existovaly takové školy dvě - Bojovníci orla (náš válečník) a Bojovníci jaguára. Úkolem válečníků bylo bojovat proti zlu a nevědomosti,…
 • Xipe-Totec, malý, aztécký Bůh

  Katalogové číslo: SCE3
  Cena: 175 Kč
  Dostupnost: 2-3 týdny
  - +
  Xipe-Totec (Nově oděný) je Bohem aztéckého národa z území dnešního Mexika ve 14. a 15. století, do příchodu španělských dobyvatelů. Tento aztécký Bůh je spojován s nástupem jara, se setbou a obecně s počátkem cyklu, který přináší život. Charakterizovalo jej jaro a květy. Ceremonie a svátky…
 • Quetzalcoatl, aztécký opeřený had

  Katalogové číslo: SCE1
  Cena: 380 Kč
  Dostupnost: 2-3 týdny
  - +
  Nástěnná plaketa zobrazuje podobu aztéckého Boha Quetzalcoatla, který byl uctíván jako dárce civilizace a velký král, vládnoucí v dávných dobách, kdy přinesl národu mnoho vědomostí a praktických znalostí. Dle mýtů díky své ušlechtilosti dokázal ke své hadí podobě připojit křídla, s jejichž pomocí…
 • OLMÉCKÁ HLAVA, soška

  Katalogové číslo: SCE2
  Cena: 550 Kč
  Dostupnost: 1-2 týdny
  - +
  Tato obrovská socha je pozůstatkem olmécké kultury působící na území pozdější mayské civilizace. Byla vytvořena kolem roku 1000 př. n. l. Podobných hlav vysokých asi 3,5 m bylo nalezeno více. Nyní se nacházejí v parku La Venta na jihu Mexika. Velikost: 95 × 120 × 95 mm. Materiál: umělý kámen.
 • XIPE - TOTEC VELKÝ

  Katalogové číslo: SCE5
  Cena: 640 Kč
  Dostupnost: Do 1 týdne
  - +
  Xipe-Totec ("Nově oděný") byl bohem aztéckého národa, který žil na území dnešního Mexika ve 14. a 15. století, do příchodu španělských dobyvatelů. Tento aztécký bůh byl spojován s nástupem jara, se setbou a obecně s počátkem cyklu, který přináší život. Charakterizovalo jej jaro a květy. Ceremonie a…
 • | 1 |