RYTÍŘSKÝ TURNAJ

770 Kč
1-2 týdny

Tato krásná řezbářská práce zobrazuje rytíře bojující při turnaji. Turnaje sloužily jako trénink pro skutečný boj. Ten měl být veden ve jménu ideálu rytířských ctností. Být rytířem neznamenalo jen obstát v boji, ale být především příkladem statečnosti a ušlechtilosti. Reliéf se nachází na jedné straně dřevěné truhlice pocházející ze 14. století z města Ravenny. Naše reprodukce je vyrobena z umělého kamene na bázi cementového pojiva. Rozměry: cca 250x140x20 mm; 0,75 kg.

Související produkty