Zpět do e-shopu

Jan Lucemburský

Jan Lucemburský
Středověk Čtvrtek, 14. březen 2024

Jan Lucemburský (* 10. 8. 1296, + 26. 8. 1346) 

Jan Lucemburský (* 10. 8. 1296, + 26. 8. 1346) 

Jan Lucemburský byl panovníkem mnoha kvalit, třebaže jeho vláda v zemi byla problematická – docházelo sice k rozkvětu obchodu a měst, avšak snaha obnovit silnou královskou moc proti vysoké šlechtě v Čechách v letech 1315-1318 vyšla naprázdno. O to větší byl však Janův věhlas v zahraniční politice a jeho územní zisky – v letech 1319-1329 získal Horní Lužici a 1335 velkou část Slezska. Neuspěl sice ve snaze vybudovat lucemburskou doménu v severní Itálii (1330-1333), avšak zásluhou jeho politiky byl 11. července 1346 zvolen jeho syn Karel (IV.) římským králem. Krátce poté však stoletá válka (1337-1453) a spojenecké vazby povolaly Jana i jeho syna Karla do Francie a na bitevní pole u Kresčaku (Crécy), kde Jan Lucemburský 26. srpna 1346 v boji proti Angličanům padl.

 

A co číst dál