Zpět do e-shopu

Zbroj Černého prince

Zbroj Černého prince
Středověk Středa, 31. leden 2024

Edward z Woodstocku, známý též jako „černý princ“, je dnes již takřka legendární historickou postavou a jednou z předních osobností období stoleté války (1337-1453) mezi Anglií a Francií.

Edward z Woodstocku, známý též jako „černý princ“, je dnes již takřka legendární historickou postavou a jednou z předních osobností období stoleté války (1337-1453) mezi Anglií a Francií. Sám černý princ, třebaže prvorozený syn Edwarda III. a následník trůnu, se královské koruny nedočkal, neboť jej smrt zastihla ještě za otcova života, a králem se stal až princův syn jako Richard II. Edward z Woodstocku se však zapsal do historie i bez královské koruny jako odvážný a schopný vojevůdce, který neváhal promísit rytířské vedení války s ryze pragmatickými vojenskými postupy. Právě to mu vyneslo vítězství a slávu v bitvách u Kresčaku (1346) a Poitiers (1356). Pokud se jedná o přezdívku „černý princ“, je třeba dodat, že dodnes není uspokojivě vysvětlena. Historicky je doložena teprve v polovině 16. století a podle neověřené zprávy měla skutečně vzniknout za princova života, když jej takto měli označovat Francouzi – údajně na základě toho, jak drtivé porážky jim uštědřil v boji a patrně i v souvislosti s daňovým útiskem a masakry civilního obyvatelstva, které byly na rozkaz prince prováděny. Podle jiné teorie se mohla přezdívka zakládat na tom, že pláty princovy zbroje byly černěné, což ovšem není nijak potvrzeno.

Zbroj Černý Princ

V katedrále v Canterbury můžeme dodnes obdivovat náhrobek černého prince, zobrazeného v plné zbroji. Zbroj, v níž byl Edward z Woodstocku zpodobněn, odpovídala v době jeho úmrtí (1376) tehdejšímu standardu výzbroje jízdního těžkooděnce – je ovšem možné, že takovouto zbroj nosil princ již v době své největší slávy do bitev u Kresčaku a Poitiers. Obrazově je totiž doloženo, že zbroje v tomto provedení existovaly již v polovině 14. století, avšak tehdy se jednalo o – dalo by se říci – nový módní hit, který se v té době mohl dostat jen do užívání králů, členů panovnických rodů a příslušníků vysoké šlechty. Teprve v době princova úmrtí se k takové zbroji (byť v jednodušším provedení) mohli dostat také příslušníci nižší šlechty.

Černý princ

Princova zbroj na náhrobku se vyznačuje kompletní plátovou ochranou horních a dolních končetin. Sepjaté ruce chrání plátové rukavice typu tzv. přesýpací hodiny (klepsydry), které byly se začínaly používat kolem poloviny 14. století a nosili se ještě na počátku 15. století. Vypasovaná silueta trupu se stylizovaným varkočem naznačuje, že pod ní nosil princ buď vypasovaný plátový kabátec, nebo jeden z historicky prvních kyrysů, které se v této době postupně začínají objevovat. Zbroj však vykazuje i rysy, které ukazují na starší období – chrániče ramen nejsou doplněné o terčíky pro ochranu podpažních jamek, které byly od poslední čtvrtiny 14. století celkem běžné a princ má pod hlavou složenou kbelcovou přilbu, která byla pro těžkooděnce v boji důležitá při první srážce na kopí. Tato přilba se v první polovině 14. století nosila přes spodní přilbu – původně tzv. lebku, posléze basinet (někdy též šlap), kterou má princ na hlavě s ozdobnou korunkou – a v průběhu 2. poloviny 14. století ji nahrazovaly nové typy přileb s pohyblivým hledím, tzv. psí nos či „velký basinet“.

 

A co číst dál